KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Pusty grób

Opublikowano 08.04.2022 r.
przez Lidia Lasota
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest najważniejszym dogmatem wiary chrześcijańskiej. Potwierdzeniem tego wszystkiego, czego nauczał Chrystus, a przede wszystkim Jego boskości. Pierwszy Kościół dyskutował nad wieloma kwestiami związanymi z nauką Pana Jezusa, nigdy jednak nie kwestionował samego faktu Zmartwychwstania, który był zawsze oczywisty i niepodważalny. 

pusty grób zmartwychwstanie

Zmartwychwstanie

Nikt nie widział cudu zmartwychwstania i nie był jego świadkiem. Gdy czyta się ewangeliczne opisy wydarzeń wielkanocnych, uderza konkretny zapis faktów, brak objaśnień, komentarzy, czy głębszych analiz. Żaden z 4 Ewangelistów nie podaje opisu momentu samego zmartwychwstania. Relacje dotyczą odkrycia pustego grobu. Natomiast, co należy podkreślić wszystkie 4 Ewangelie są zgodne, że pierwszymi świadkami pustego grobu, były kobiety, uczennice Pana Jezusa. Wszystkie, cztery - wymieniają Marię Magdalenę, która gdy wczesnym rankiem przychodzi do grobowca, zastaje otwarty grób. 

Natychmiast biegnie do Piotra i Jana i dzieli się z nimi swoimi przypuszczeniami, że ktoś wykradł ciało Pana Jezusa. Widok otwartego grobu nie wzbudza w niej iskierki nadziei. Jest przerażona, bo sądzi, że doszło do jakiejś kolejnej wielkiej niegodziwości. Zaalarmowani przez nią uczniowie szybko biegną do grobu. Choć Jan przybywa pierwszy, czeka na Piotra, z racji jego pierwszeństwa wśród apostołów. Piotr wchodzi do grobowca i znajduje oczywiste dowody na zmartwychwstanie Jezusa. Jan również nie ma żadnych wątpliwości. Gdyby zwłoki wykradziono, zabrano by je razem z płótnami. A gdyby nawet ktoś zadał sobie trud ich rozwinięcia to kilkumetrowe prześcieradła leżałyby w nieładzie. Tymczasem były one ciasno zwinięte w kokon, jakby Ciało Pana Jezusa z nich wyparowało. 

Gdy Jan Ewangelista opisywał wskrzeszonego Łazarza wychodzącego z grobu mającego nogi i ręce przewiązane opaskami oraz twarz owiniętą chustą, potrzebna była pomoc innych, aby mógł się z nich wyplątać i samodzielnie chodzić! Jezus jakby reanimował Łazarza. A w poranek wielkanocny sytuacja była zupełnie inna. Zwinięte płótna pozostają nietknięte. Nikodem – nawrócony faryzeusz, człowiek zamożny, nie pożałował przecież wonności i ziół, gdy zabezpieczał ciało Jezusa. Gdyby materiał się rozwinął, wszystkie te zioła byłyby wokół porozsypywane. 

A może Chrystus nie umarł na krzyżu tylko zemdlał i pochowano Go żywcem? A potem obudził się, wyszedł z grobu i ukazał się uczniom, którzy w szoku uznali Go za zmartwychwstałego? Ale to przecież niemożliwe, żeby w stanie skrajnego wyczerpania przeżył w wilgotnym grobie bez wody i jedzenia i żadnej pomocy? No i czy miałby siłę zerwać z siebie owijające Go ciasno płótna, odepchnąć ciężki kamień zamykający grób, pokonać rzymskie straże i iść na przebitych gwoździami - nogach kilka kilometrów?  Nie. To niemożliwe. No, ale gdyby nawet ocknął się i jakimś sposobem wydostał z płócien, porozwijałby je, to one leżałyby w nieładzie gdzieś obok. 

To właśnie przekonało pierwszych świadków, którzy weszli do pustego grobu! Nie tylko pusty grób, ale płótna, które nie były porozrzucane, a mocno zwinięte, tak jakby ciało z nich po prostu się ulotniło, a prześcieradła pozostały zwinięte jakby w sztywny kokon! 

Papież Benedykt XVI w swojej książce „Jezus z Nazaretu” napisał: 
„Co się tam wydarzyło? Widać wyraźnie, że świadkom, którzy spotkali się ze Zmartwychwstałym, nie było łatwo o tym mówić. Stali wobec – rzeczywistości dla nich samych zupełnie nowej, wykraczającej poza horyzont ich doświadczeń”. 


„Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”
 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO