KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Pierwsi świadkowie zmartwychwstania

Opublikowano 14.04.2022 r.
przez Lidia Lasota
Po swoim zmartwychwstaniu Chrystus objawiał się uczniom przez 40 dni, by mogli świadczyć o Jego zmartwychwstaniu. Wszyscy apostołowie z wyjątkiem Jana za tę prawdę ponieśli śmierć męczeńską. Przez wieki od zarania Kościoła, chrześcijanie dobrowolnie oddają swoje życie za wiarę w Zmartwychwstanie Chrystusa, bo Zmartwychwstanie jest namacalną rzeczywistością, w imię której cierpiało i zginęło wiele milionów męczenników. Bez zmartwychwstania Chrystus być może pozostał by w pamięci jako dobry człowiek, nauczyciel, filozof, ale na pewno nie jako Zbawiciel świata.

zmartwychwstanie

Co ciekawe Jezus pokazywał się po swoim zmartwychwstaniu, tylko wierzącym. Nie pokazał się tym, którzy go zwalczali i skazali na śmierć i którzy z jego wiary szydzili. Ukazywał się tym, którzy już wierzyli, choć może niedowierzali jeszcze w to co się wydarzyło.  

Apostoł Paweł, który choć nie należał do grona uczniów Pana Jezusa, żył w jego czasach i był gorliwym faryzeuszem prześladującym chrześcijan, już po swoim nawróceniu w Pierwszym Liście do Koryntian zapisał: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem: i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi”. Paweł znał świadków, którzy widzieli  najpierw martwego, a potem zmartwychwstałego Jezusa. I za tę prawdę Paweł oddał życie. Został skazany i ścięty. Wszyscy Apostołowie, którzy spotkali Pana Jezusa po zmartwychwstaniu z wyjątkiem św. Jana, zmarłego śmiercią naturalną -  ponieśli śmierć męczeńską za głoszenie tej właśnie prawdy o Jezusie. A przecież gdyby zmartwychwstanie było fikcją albo kłamstwem -  nikt nie byłby skłonny za to umierać. 

Grób był pusty, bo Chrystus zmartwychwstał i ukazał się tym, których Piotr nazywa „wybranymi świadkami”:  Marii Magdalenie, kobietom wracającym od grobu, Piotrowi, dwóm uczniom idącym do Emaus, dziesięciu zebranym w górnej izbie czyli w Wieczerniku, jedenastu łącznie z Tomaszem, „więcej niż pięciuset braciom naraz”, Jakubowi, grupie uczniów, łącznie z Piotrem, Tomaszem, Natanaelem, Jakubem i Janem nad jeziorem galilejskim, wielu innym na Górze Oliwnej niedaleko Betanii w czasie wniebowstąpienia. 

Łukasz zaś mówi, że Jezus „po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne dowody, ukazując się przez czterdzieści dni”.  Mogły więc być jeszcze inne ukazania się Pana, o których nie zachowały się zapisane relacje. 

Można dawać wiele argumentów z Ewangelii na Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ale jednym z najbardziej przekonujących dowodów jest właśnie wielka, wewnętrzna przemiana uczniów. Skąd w tych wystraszonych, załamanych ludziach, zamkniętych  w Wieczerniku „z bojaźni przed Żydami” wzięła się nagle taka siła, że stworzyli Kościół, który przetrwał do dziś? To prawda, że nikt nie widział Jezusa zmartwychwstającego, ale Jego uczniowie widzieli Go zmartwychwstałego, ponieważ objawiał się im wiele razy, w różnych okolicznościach i miejscach. To dlatego z garstki wylęknionych, ukrywających się ludzi przemienili się w nieustraszonych apostołów. Dzięki ich świadectwu powstał Kościół i szybko  rozprzestrzenił się po całym, ówczesnym świecie. Dlaczego tak się stało? Bo przeżyli wstrząsające i przemieniające ich doświadczenie zmartwychwstania Jezusa, którego widzieli ukrzyżowanego, a zobaczyli zmartwychwstałego! Ten fakt dał im odwagę głoszenia Chrystusa zmartwychwstałego całemu światu. To Zmartwychwstanie zmieniło ich strach w odwagę, niemoc w siłę, a niewiarę w wiarę! 

„Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!”
 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO