KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

„Rój pomysłów wokół ula" - ARiMR zaprasza dzieci do udziału w konkursie

Opublikowano 19.04.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkurs plastyczny pt." Rój pomysłów wokół ula" ma na celu popularyzację pszczelarstwa, wiedzy o pszczołach i ich ochronie, a także pożytków płynących z hodowli pszczół. 

konkurs arimr dla dzieci

Konkurs dla dzieci

Konkurs kierowany jest do mieszkańców obszarów wiejskich i zorganizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych:                                

 •     dzieci ze szkół podstawowych
 •     młodzież i osoby dorosłe.

Praca plastyczna zgłoszona do konkursu może być wykonana w dowolnej technice i formie np. obraz, rysunek, rzeźba, instalacja. Wykonawca będzie miał za zadanie sfotografować pracę i zdjęcie przesłać na wskazany adres e-mailowy ARiMR. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane będą na profilach ARiMR w mediach społecznościowych oraz na wystawie w Centrali ARiMR w Warszawie.

Nagrodzone i wyróżnione prace będą mogły zostać wykorzystane w innych działaniach informacyjno – promocyjnych Agencji i ARiMR zastrzega sobie prawo do dysponowania nimi w tym celu w zakresie określonym w Regulaminie konkursu. 

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 •     Konkurs trwa od 15 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r.
 •     Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy obszarów wiejskich, z wyjątkiem pracowników ARiMR (w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym) oraz dzieci pracowników ARiMR.
 •     Każdy z autorów może zgłosić do konkursu jedną pracę (rysunek, rzeźba, instalacja etc.) przesyłając do organizatora jej fotografię. W przypadku zgłoszenia większej liczby prac (fotografii kilku prac) zgłoszenie zostanie odrzucone.
 •     Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 •     Technika wykonania fotografii jest dowolna (np. aparat cyfrowy, smartfon).
 •     Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.gov.pl/web/arimr.

WARUNKI KONKURSU

1. Zdjęcia prac należy przesłać do 17 maja 2022 r. na adres: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: konkurs plastyczny pt. „Rój pomysłów wokół ula”.

2. Zdjęcia powinny być zapisane w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi (bez kompresji).

3. Fotografii powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł pracy, dane personalne autora pracy (imię nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość i województwo). Do przesyłki należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami.

4. Nadesłanie zdjęć prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl wraz z wypełnionym formularzem i pozostałymi załącznikami oznacza, że Uczestnik/Uczestniczka konkursu oraz rodzic/opiekun prawny Uczestnika/Uczestniczki konkursu zapoznali się z treścią Regulamin konkursu i akceptują jego treść.

5. Prace będą oceniane przez pięcioosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR na podstawie nadesłanych zdjęć.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Prace oceniane będą pod względem:

    Jakości i estetyki
    Siły przekazu/kreatywności
    Spójności z tematyką konkursu.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 20 maja 2022 roku
w Światowym Dniu Pszczół na stronie internetowej ARiMR: www.gov.pl/web/arimr

Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie ARiMR oraz na profilach Agencji w mediach społecznościowych.

NAGRODY

Dla autorów wyróżnionych prac przygotowane będą upominki firmowe ARiMR, a laureaci I, II i III miejsc wyłonieni w dwóch kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe o łącznej wartości odpowiednio:

 •     w I kategorii - dzieci ze szkół podstawowych - ok. 1 500 zł brutto,
 •     w II kategorii- młodzież i osoby dorosłe - ok. 2 500 zł brutto.

Nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać wykorzystane w kalendarzach lub innych materiałach wydawanych przez ARiMR

Formularze zgłoszeniowe i regulamin TUTAJ

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO