KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Kongres POLSKA WIEŚ XXI

Opublikowano 28.04.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
„Polska Wieś XXI – Europejski Kongres Innowacyjnych Rozwiązań dla Obszarów Wiejskich i Rolnictwa” odbywa się 27–28 kwietnia w Warszawie, w Centrum Praskim Koneser. Kongres jest inicjatywą byłych ministrów rolnictwa kolejnych rządów ostatnich 30 lat oraz Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Kongres Polska Wieś XXI

W panelu podsumowującym pierwszy dzień kongresu uczestniczył wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Zaznaczył, że istotne będą wszelkie pomysły i wskazówki, które mogą pomóc w ukierunkowaniu decyzji podejmowanych w obecnej, trudnej sytuacji. Powiedział, że musimy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko nasze, lecz także całego świata.

– Dobrze, że rozmawiamy o bezpieczeństwie żywnościowym, a nie tylko klimatycznym. Szkoda, że impulsem do tego jest tragedia związana z wojną na Ukrainie – podkreślił wicepremier Kowalczyk.
Panele dyskusyjne

Podczas paneli dyskusyjnych odbywających się pierwszego dnia kongresu poruszone zostały tematy bezpośrednio dotyczące każdego mieszkańca wsi.

W drugiej części panelu pt.: „Polityka ESG w nowych realiach – wpływ wojny w Ukrainie na rolnictwo” brał udział sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. kształtowania ustroju rolnego Rafał Romanowski.

Wiceminister Romanowski odniósł się do poprzedniego panelu na temat zrównoważonego rolnictwa.

– Chcę, aby wybrzmiał jeden bardzo ważny komunikat. Nie możemy dopuścić do takiego przesłania, że rolnictwo ekologiczne jest tym jedynym, właściwym. Natomiast rolnictwo konwencjonalne jest rolnictwem „chorym” i jest dla tzw. mas. Rolnictwo zrównoważone i rozwój zrównoważony to dwa rożne pojęcia. Zacznijmy przede wszystkim od podstaw, od planowania urządzeniowo-rolniczego – powiedział.

W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślił, że Polska nie była w tak trudnej sytuacji geopolitycznej od czasów II wojny światowej. Wielokrotnie podkreślał, że nasz kraj jest pod względem przetwórstwa rolno-spożywczego jednym z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej.

– Ukraina eksportowała w ciągu każdego miesiąca minimum 5 mln ton żywności. W tej chwili szuka możliwości tranzytowych, które obecnie są mocno zmniejszone. Rząd polski będzie starał się pomóc w tym zakresie – powiedział wiceminister Romanowski.

Wiceminister zaznaczył również, że konflikt w Ukrainie wpłynie znacząco na naszą część świata. Powiedział, że Komisja Europejska szuka najlepszych rozwiązań, dlatego cieszy nas decyzja odejścia od przewidywanego w ramach Europejskiego Zielonego Ładu obowiązku odłogowania 4 proc. gruntów.

Oznacza to dopuszczenie 4 mln ha do produkcji rolniczej. Sekretarz stanu zapewnił, że żywności w naszym kraju nie zabraknie. Zaznaczył, że mogą jednak wystąpić wahania cen.
O wydarzeniu

Punktem wyjścia dla organizacji wydarzenia jest Europejski Zielony Ład – strategia rozwoju Unii Europejskiej, która ma przeciwdziałać kryzysowi klimatycznemu – a zwłaszcza zawarte w nim Strategia „Od pola do stołu” i Strategia Bioróżnorodności 2030, obejmujące rolnictwo i obszary wiejskie, a także pakiet Gotowi na 55 dotyczący klimatu, energii i transportu.

Przez dwa dni rolnicy, naukowcy, politycy, przedstawiciele biznesu i administracji rozmawiają m.in. o:

 •     zrównoważonym rolnictwie i bezpieczeństwie żywnościowym w nowej sytuacji geopolitycznej;
 •     rolnictwie 4.0;
 •     gospodarce wodnej i ochronie gleb;
 •     samowystarczalności energetycznej wsi;
 •     prawie rolnym;
 •     ubezpieczeniach rolniczych;
 •     zdrowiu mieszkańców wsi.

Radę Programową Kongresu tworzą byli ministrowie rolnictwa i rozwoju wsi z ostatnich 30 lat: Jan Krzysztof Ardanowski, Artur Balazs, Janusz Byliński, Roman Jagieliński, Jacek Janiszewski, Gabriel Janowski, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Wojciech Mojzesowicz, Wojciech Olejniczak, Jerzy Józef Pilarczyk, Grzegorz Puda, Marek Sawicki, Andrzej Śmietanko i Adam Tański.
Wręczenie nagród

Pierwszy dzień kongresu zakończyła gala wręczenia Złotych Medali Grupy MTP Targów Polagra Premiery. Wicepremier Henryk Kowalczyk wręczył Złote Medale laureatom w kategorii „Rośliny i nawozy”.

Źródło: MRiRW
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO