KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

KRUS: podano roczną kwotę graniczną

Opublikowano 29.04.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
KRUS podała informację o wysokości rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego za 2022 r. Sprawdź!

krus kwota graniczna

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2022 r. (M.P z 2022 r. poz. 424) roczna kwota graniczna należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 rok wynosi 3723 zł.

Co to oznacza dla rolników?

Jeśli kwota graniczna podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zostanie przekroczona, konieczna będzie zmiana tytułu ubezpieczenia. Wtedy rolnik będzie płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. W ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia powszechnego, rolnik musi wówczas złożyć we właściwym dla swojej siedziby ZUS-ie stosowne druki zgłoszeniowe do ubezpieczenia, tj. druk ZUS ZFA i druk ZUS ZUA. Dodatkowo w tym przypadku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej rolnik obowiązkowo będzie musiał opłacać składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne, Fundusz Pracy.

Źródło: KRUS

POWIĄZANE TEMATY:kruskrus kwota graniczna
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO