KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie

Opublikowano 06.05.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił nabór uzupełniający do Rady Kobiet w rolnictwie. Nabór będzie prowadzony od 5 do 19 maja br.

rada kobiet w rolnictwie

O Radzie Kobiet w rolnictwie

Rada jest organem pomocniczym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Do zadań Rady należy m.in.:

 •     analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikacja problemów w tym zakresie;
 •     rekomendowanie różnego rodzaju inicjatyw;
 •     wspieranie akcji społecznych oraz innych działań związanych z szeroko pojętą sytuacją kobiet na terenach wiejskich.

Cel naboru uzupełniającego

W wyniku naboru uzupełniającego zostaną wyłonione:

 •     przedstawicielki z ogólnopolskich, zarejestrowanych organizacji rolniczych, przetwórczych oraz samorządu rolniczego;
 •     przedstawicielki kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Jak się zgłosić?

Zgłoszenia kandydatek należy składać na dołączonym formularzu zgłoszeniowym oraz przesłać – jednocześnie w formie elektronicznej i tradycyjnej:

 •     skan własnoręcznie podpisanego formularza na adres mailowy: radakobiet@minrol.gov.pl;
 •     oryginał na adres Ministerstwa:

Departament Oświaty i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

z dopiskiem:

Rada Kobiet w rolnictwie

O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Źródło: MRiRW

POWIĄZANE TEMATY:rada kobiet w rolnictwie
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO