KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Gospodynie dostaną 70 mln

Opublikowano 17.05.2022 r.
Już po raz 5. startują dotacje dla kół gospodyń wiejskich przeznaczone na realizację celów statutowych.

koła gospodyń wiejskich

Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich - dla kogo?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym aktualnie znajduje się już 10 857 tych organizacji.

Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich - na co?


Przyznane środki można przeznaczyć, m.in. na:

 • prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich
 • prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet
 • inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi
 • upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych
 • reprezentowanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej
 • rozwijanie kultury ludowej, w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich - Ile?


Od roku 2021 kwoty pomocy finansowej zostały zwiększone o 2 tys. zł i wynoszą:

 • 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków
 • 6 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących od 31 do 75 członków
 • 7 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących ponad 75 członków.

Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich - kiedy?

Termin składania wniosków rozpoczął się już 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2022 r.

 

Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich - gdzie?


Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można także dostarczać bezpośrednio do kancelarii Biura Powiatowego, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich przyznaje się do wyczerpania puli środków finansowych prze- znaczonych na ten cel. Jednocześnie dofinansowania udziela się zgodnie z kolejnością złożonych i prawidłowo wypełnionych wniosków do ARiMR.

 
Katarzyna Nowak 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO