KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Jak chronić sad jabłoniowy przed zwójkami? Trzy najważniejsze informacje!

Opublikowano 10.05.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl

 

Zwójki liściowe, czyli larwy motyli z rodziny zwójkowatych stanowią coraz większy problem w sadach jabłoniowych. Grupa składa się z kilkunastu gatunków, z czego kilka ma realne znaczenie gospodarcze. Jak radzić sobie z tą grupą szkodników?

 

Zwójki zalicza się do coraz powszechniejszych szkodników w sadach jabłoniowych. Poszczególne gatunki różnią się nieco cyklem życia, rozwijają jedno lub dwa pokolenia w ciągu sezonu. Szkodnikom sprzyja dobra pogoda w okresie jesiennym.

 

Zwójki liściowe – które zwójki są najgroźniejsze?

Do najczęściej spotykanych i tym samym najgroźniejszych szkodników jabłoni w obrębie zwójkowatych zalicza się zwójkę siatkóweczkę, zwójkę bukóweczkę, zwójkę różaweczkę oraz wydłubkę oczateczkę. Gąsienice poszczególnych gatunków nie są łatwe do rozpoznania. Pewne zmiany są dopiero widoczne u starszych stadiów rozwojowych.

 

l  Zwójka siatkóweczka – rozwija dwa pokolenia. Pokolenie zimowe żeruje w fazie zielonego pąka. Gąsienice pierwszego pokolenia pojawiają się w II lub III dekadzie czerwca, drugiego w sierpniu.

l  Zwójka bukóweczka – rozwija dwa pokolenia. Pokolenie zimowe niszczy jabłonie w fazie różowego pąka. W II i III dekadzie lipca pojawia się pierwsze pokolenie, drugie w drugiej połowie lipca i żeruje aż do zbiorów.

l  Zwójka różaweczka rozwija się jedno pokolenie. Gąsienice żerują od fazy zielonego pąka do połowy czerwca.

l  Wydłubka oczateczkarozwija się jedno pokolenie. Gatunek wyróżnia się długim okresem żerowania. Atakuje także inne rośliny sadownicze, np. śliwy, maliny i wiśnie. Zimowe gąsienice żerują w pąkach, pierwsze pokolenie żywi się latem – od połowy lipca do sierpnia.

 

 

 

 

Zwójki liściowe – jakie szkody powodują?

Gąsienice zwójek żerują na liściach i owocach powodując straty w wielkości i jakości plonów zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Szkody na liściach zmniejszają zdolność asymilacji, a nawet niewielkie uszkodzenia na skórkach owoców to otwarta furtka do infekcji. Częstym rezultatem żerowania zwójek jest gnicie owoców już w trakcie przechowywania.

 

Monitoring zwójek liściowych

Ważnym elementem walki ze zwójkami jest sprawdzanie populacji szkodnika w sadzie. Należy wywiesić pułapki feromonowe, a później regularnie, na przykład jeden lub dwa razy w tygodniu, sprawdzać liczbę odłowionych motyli.

 

Kiedy wywiesić pułapki na zwójki liściowe?

Pułapki na zwójki liściowe wywiesza się:

l  po 20 maja – zwójka siatkóweczka

l  od połowy czerwca – zwójka bukóweczka, wydłubka oczateczka

l  początek czerwca – zwójka różóweczka

 

Zwalczanie chemiczne zwójki bukóweczki należy rozpocząć już w momencie, gdy w ciągu tygodnia złowi się zaledwie kilka motyli. Dla siatkóweczki progiem zagrożenia jest minimum kilkanaście motyli. Natomiast dla oczateczki to około trzydzieści motyli. Dwa ostatnie gatunki występują często gradacyjnie, dlatego odłowy mogą przekraczać nawet sto owadów. Monitoring wykonuje się również bezpośrednio na drzewach poprzez lustrację liczby gąsienic lub motyli.

 

 

Więcej informacji na: Exirel® - Ochrona upraw sadowniczych przed najgroźniejszymi szkodnikami  

 

Zwalczanie zwójek liściowych – preparaty chemiczne

Najwcześniej zwalcza się gąsienice zimujące wydłubki oczateczki, tj. w fazie wczesnego zielonego pąka. Kolejny zabieg przeprowadza się w drugiej lub trzeciej dekadzie lipca.

 

Zwalczanie zimujących gąsienic zwójki siatkóweczki wykonuje się w fazie zielonego pąka – zabiegu nie można opóźniać. Pierwsze pokolenie zwalcza się od II połowy czerwca do I dekady lipca, w zależności od przebiegu pogody.

 

Zwójkę bukóweczkę zwalcza się później – przed kwitnieniem. Termin zwalczania następnego pokolenia zbiega się z ochroną sadu przed wydłubką.

 

Zwójkę różaweczkę likwiduje się przed kwitnieniem jabłoni. Jeśli wiosna jest chłodna, konieczne może okazać się ponowienie zabiegu – już po kwitnieniu.

 

Do zwalczania zwójek stosuje się szeroką grupę insektycydów, m.in. zawierających chlorantraniliprol, benzoesan emamektyny lub cyjanotraniliprol.

Do niedawna często korzystano z preparatów zawierających indoksakarb. Powyższa substancja aktywnie czynna została jednak wycofana. Można z niej korzystać jeszcze przez kilka miesięcy. 19 czerwca 2022 r. upływa termin sprzedawania i dystrybuowania środków (zawierających indoksakarb) wprowadzonych do obrotu do 19 marca 2022 r. 19 września 2022 r. jest datą, do której środki zawierające ww. substancję mogą być stosowane, przechowywane, unieszkodliwiane.

 

Do nowoczesnych preparatów przeznaczonych do zwalczania szerokiego spektrum szkodników owoców, m.in. zwójek należy Exirel® 100 SE. Zawarta w insektycydzie substancja czynna Cyazypyr® skutecznie zwalcza szkodniki, a przy tym jest bezpieczna dla owadów pożytecznych. To bardzo ważny aspekt w planowaniu zabiegów ochronnych w sadach.

 

 kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO