KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie

WYSZUKIWARKA

Rolnicy wybierają dzierżawę

Opublikowano 18.05.2022 r.
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. W miesiącach I-IV 2022 r. KOWR wydzierżawił ponad 11,8 tys. ha oraz sprzedał niemal 2 tys. ha państwowych gruntów. Z przytoczonych danych wynika, że rolnicy preferują dzierżawę.

 

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych) tj. od 1991 r. do 30 kwietnia 2022 r. przyjęto do Zasobu WRSP ok.  4,75 mln ha gruntów. Obecnie jest w nim prawie 1 mln 350 tys. ha. Około 60% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 
5 oddziałów: Wrocławia, Poznania, Szczecina, Olsztyna i Warszawy. 

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

 

Dzierżawa gruntów rolnych


Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. w dzierżawie pozostawało ponad 1 mln 69  tys. ha. Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów znajdują się w województwach: zachodniopomorskim – 218 tys. ha; wielkopolskim – 162 tys. ha; dolnośląskim – 155 tys. ha i warmińsko-mazurskim – 130 tys. ha. W czterech miesiącach br. wydzierżawiono ogółem ponad 11,8 tys. ha gruntów. 

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca w dzierżawie wg stanu na 30.04.2022 r., wg województw - 1 069 320 ha

 

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

 

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca kwietnia 2022 r. w całym kraju odbyło się ponad 2,3 tys. przetargów na dzierżawę. Najwięcej przeprowadziły  Oddziały Terenowe w Lublinie – 497, we Wrocławiu – 376,  i w Szczecinie – 222. 

Sprzedaż państwowej ziemi


Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszych czterech miesiącach br. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła prawie 2 tys.  ha. Najwyższą odnotowano w Koszalinie – 367 ha, w Poznaniu – 197 ha i Gorzowie Wlkp.  – 191 ha. W miesiącach I-IV 2022 r. odbyło się ponad 5,8 tys. przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały Terenowe w Koszalinie, Gorzowie i Olsztynie, odpowiednio: 771, 666, 636. 

 

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

 

Grunty do rozdysponowania


Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. do rozdysponowania pozostawało 170 tys. ha nieruchomości Zasobu WRSP. Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

Powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca do rozdysponowania wg stanu na 30.04.2022 r., wg województw – 169 954 ha

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

POWIĄZANE TEMATY:dzierżawa kowrkowr
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO