KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Województwo Podlaskie
Partner serwisu Anwil Grupa Orlen
Partner serwisu Polski Cukier
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
13 stycznia 2018

Kalkulacje rolnicze - pszenica jara

Pszenica jara, obok pszenicy ozimej, to bez wątpienia najcenniejszy gatunek zboża.Jej zalety sprawiają, że uprawia się ją nie tylko na plantacjach towarowych, często stosowana jest jako komponent mieszanek zbożowych używanych jako pasza. Wprawdzie pszenica jara plonuje słabiej niż odmiany ozime, niemniej jednak przewyższa je pod względem walorów gospodarczych (zawiera więcej białka i tłuszczu).

Uprawa pszenicy jarej w przeciwieństwie do formy ozimej generuje niższe koszty uprawy. Przez krótszy okres wegetacji rośliny są krócej narażone na niekorzystne czynniki środowiska, takie jak patogeny, szkodniki i niektóre chwasty. Łatwiejszy jest też dobór lepszego przedplonu, możliwa jest uprawa na glebach nieco gorszych. Uprawa jarej formy pszenicy ma duże znaczenie w niektórych rejonach, szczególnie przy nasileniu upraw późno schodzących z pola, po których uprawa pszenicy ozimej staje się ryzykowna. Ponadto może być zasiana na powierzchniach, na których uprawy ozime uległy wymarznięciu.

Główny Urząd Statystyczny ocenia, że powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha, w tym powierzchnia zbóż podstawowych łącznie z mieszankami zbożowymi około 7,0 mln ha. W ogólnej powierzchni zbóż, zboża jare zajmowały obszar 2,7 mln ha. Areał uprawy pszenicy jarej wg GUS w 2017 roku wynosił 400 tys. ha, niemniej jednak ulega on zmianie w poszczególnych latach w zależności od strat, które wystąpiły po zimie w uprawach ozimych. Zbiory zbóż jarych wyszacowano na 9,5 mln ton w tym pszenicy około 1,8 mln ton, tj. o 6% mniej niżw roku ubiegłym, jęczmienia na około 3,0 mln ton, tj.o 5% więcej od zbiorów ubiegłorocznych, owsa na 1,5 mlnton, tj. o 9% więcej w porównaniu do zbiorów z 2016 r. GUS ocenił plony zbóż jarych ogółem na 34,5 dt/ha, tj.o 1,1 dt/ha (o 3%) więcej od plonów ubiegłorocznych,w tym plony pszenicy jarej na 38,9 dt/ha, jęczmienia –37,6 dt/ha, owsa – 29,8 dt/ha. Według informacji Departamentu Rolnictwa USA światowa produkcja zbóż w sezonie 2017/2018 szacowana jest na poziomie 2 050 mln ton, czyli o blisko 3% mniejszym niż w sezonie 2016/2017. Prognozy Europejskiej Federacji Handlowców Zbóż podają, że produkcja zbóż w Unii Europejskiej 2017 r. wyniosła około 304 mln ton.

Tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy jarej według cen brutto ziarna i środków do produkcji z października 2017 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. 

 

Lp.

POZIOM INTENSYWNOŚCI

Wyszczególnienie

NISKI

30 dt/ha

Wartość (zł)

ŚREDNI

40 dt/ha

Wartość (zł)

WYSOKI

55 dt/ha

Wartość 

(zł)

A Wartość produkcji 2958 3628 4633
  Ziarno pszenicy jarej 2010 2680 3685
  JPO 948 948 948
1. Materiał siewny

311

311 311
2. Nawozy mineralne 501 731 1002
3. Środki ochrony roślin 88 208 335
4. Inne koszty 38 57 76
B Koszty bezpośrednie (1+2+3+4) 938 1307 1724
C Nadwyżka bezpośrednia (A-B) 2020 2321 2909
4. Usługi 474 570 648
5. Praca maszyn własnych 673 707 766
6. Pozostałe koszty 676 693 718
D Koszty pośrednie (4+5+6) 1823 1970 2132
E Koszty całkowite (B+D) 2761 3277 3856
F Koszt jednostkowy (zł/dt) 92,1 81,9 70,1
G Dochód rolniczy netto (C-D) 197 351 777

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie

JPO - jednolita płatność obszarowa, płatność na zielenienie, płatność dodatkowa

Inne koszty: sznurek

Usługi: zbiór, prasowanie słomy

Pozostałe koszty: utrzymanie budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty

 

 

kontakt1.jpg
Zofia Dymińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA

Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione