KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

KOWR użyczy ziemię rolnikom

Opublikowano 18.05.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym pracownikom ppgr nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

użyczenie ziemi rolnikom

Użyczenie ziemi rolnikom

Użyczenie jest szczególną formą zagospodarowania nieruchomości ZWRSP, która może być stosowana ze względu na wyjątkowe okoliczności, czy też realizację zadań wynikających z polityki państwa.

Przedmiot użyczenia w obecnym sezonie wegetacyjnym 2022 r. powinny stanowić nierozdysponowane dotychczas nieruchomości rolne ZWRSP, które nie zostały lub nie mogą być rozdysponowane w formach przewidzianych ustawą z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa W szczególności powinny być to nieruchomości, które ze względu na kształt, rozłóg, rozdrobnienie i inne ograniczenia w użytkowaniu nie są dla rolników atrakcyjne z gospodarczego punktu widzenia, a mogłyby służyć poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Okres użyczenia - w obecnym sezonie wegetacyjnym (tj. do końca zbiorów w 2022 roku), w terminach pozwalających na rolnicze wykorzystanie nieruchomości.

Komu użyczenie - na rzecz okolicznych rolników albo byłych pracowników ppgr zamieszkujących w pobliżu takiej nieruchomości.

Zobowiązania wynikające z umowy użyczenia:

 •     rolnicze zagospodarowanie nieruchomości,
 •     uiszczania podatku rolnego za przedmiot użyczenia,
 •     złożenia oświadczenia o dobrowolnym wydaniu nieruchomości po zakończeniu umowy,
 •     złożenia oświadczenia (pełnomocnictwa) umożliwiającego KOWR jednostronne przejęcie nieruchomości w przypadku jej nie wydania.

Osoby zainteresowane korzystaniem w obecnym sezonie wegetacyjnym z gruntów ZWRSP w formie użyczenia (tj. okoliczni rolnicy albo byli pracownicy ppgr zamieszkujący w pobliżu takiej nieruchomości) mogą zwracać się z wnioskiem bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania. Dane adresowe oddziałów terenowych KOWR dostępne są na stronie internetowej www.kowr.gov.pl w zakładce „KONTAKT”.

Wniosek należy kierować w formie pisma lub drogą elektroniczną. We wniosku powinny być zawarte informacje na temat osoby zainteresowanej użyczeniem (tj. imię, nazwisko i dane adresowe) oraz określenie nieruchomości stanowiącej przedmiot użyczenia (tj. nr działki, nazwę obrębu, gminę, powiat lub też podać nr TERYT) oraz cel wykorzystania nieruchomości.

Nieruchomości posiadające status „Do rozdysponowania” można odnaleźć m.in. za pomocą wyszukiwarki, znajdującej się w zakładce „Przydatne linki” (https://erolnik.gov.pl/#/dzialki) na stronie internetowej KOWR (www.kowr.gov.pl).

Informacje o poszczególnych działkach można uzyskać bezpośrednio we właściwym Oddziale Terenowym KOWR.

Źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO