KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • województwo łódzkie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Ziemia rolna wciąż drożeje

Opublikowano 31.05.2022 r.
Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średnia wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego przez KOWR w I kwartale 2022 r. wyniosła 12,9 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie to 42 341 zł/ha.

 

Wysokość czynszu dzierżawnego


Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I kwartale 2022 r. wyniosła 12,9 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym kwartale prawie 900 umów dzierżawy o łącznej powierzchni niemal 7,5 tys. ha gruntów.

 

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego w dt pszenicy/1ha w I kwartale 2022 r. wg województw

 

 

Średnio: 12,9 dt/ha

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie kujawsko-pomorskim, śląskim i wielkopolskim, a najniższe w województwach: podkarpackim i świętokrzyskim. 

W porównaniu z IV kwartałem 2021 roku, w I kwartale 2022 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 3,4 dt/ha, tj. 36%, przy wydzierżawieniu o ponad 2,5 tys. ha większej powierzchni gruntów – 52% i zawarciu o 147 większej liczby umów – 20%. 

Analizując wyniki rok do roku, to w porównaniu do I kwartału 2021 r., w I kwartale 2022 r. średnia wysokości czynszu dzierżawnego zmalała o 3,2 dt/ha, tj. 20%, przy wydzierżawieniu o ponad 1,1 tys. ha mniejszej powierzchni gruntów – 13% i zawarciu o 37 większej liczby umów – 4%.

W tym miejscu warto odnotować, że w wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych. Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Przyjęcie takiej metody wyliczenia przeciętnej wartości czynszu pozwoliło na określanie wywoławczej wartości czynszu wolnej od wpływu czynników pozarolniczych.

Cena sprzedaży gruntów rolnych


Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w I kwartale 2022 r. wyniosła 42 341 zł/ha. Została ona określona na podstawie ponad 1,1 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych ponad 1,2 tys. ha. 

Najwyższe średnie ceny za 1 ha, w I kwartale 2022 r., uzyskano w województwach: dolnośląskim – 81 592 zł, pomorskim – 56 414 zł i małopolskim – 56 391 zł, a najniższe osiągnięto w woj. lubelskim – 21 356 zł, świętokrzyskim – 29 363 zł i zachodniopomorskim – 31 146 zł.

Analizując średnie ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych, to najwyższe uzyskano w grupie obszarowej do 2 ha – 51,0 tys. zł za 1 ha, a następnie w grupie 100,00-299,99 ha  –  44,2 tys. zł za 1 ha.

Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wyniosła 1,1 ha, w tym najwyższa wystąpiła w województwie wielkopolskim – 6,2 ha.
W 2022 r. zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP na poziomie 4544 ha. W pierwszym kwartale br. wyniosła ona 1218 ha – co stanowi 27% planowanej sprzedaży rocznej.

Opracowano na podstawie materiałów DGZ KOWR
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO