KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Opublikowano 08.06.2022 r.
przez Lidia Lasota
21 listopada 1964 r. papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Święto miało być odtąd obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha św. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Po powrocie z drugiej sesji Soboru Watykańskiego II, która miała miejsce jesienią 1963 r., kard. Stefan Wyszyński, powiedział, że już od dawna nosił w sercu pragnienie większej chwały Maryi i chciałby, aby została ona na Soborze ogłoszona Matką Kościoła, czyli Matką całego Ludu Bożego. Wspomniał o tym Ojcu Świętemu Pawłowi VI, który przychylnie odniósł się do tej sprawy, ale zaznaczył, że musi to poddać opinii teologów, zwłaszcza mariologów. Przez cały rok w Polsce pracowano nad tym dokumentem.  Jesienią 1964 r., ksiądz Prymas wygłosił w Rzymie, w auli soborowej przemówienie, które było właściwie streszczeniem memoriału Episkopatu Polski w tej sprawie. 

21 listopada 1964 r. papież Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Tak to wydarzenie wspominał ks. kardynał Wyszyński podczas jednego z kazań, wygłoszonych w Gnieźnie: „Wyjeżdżając do Rzymu, prosiliśmy w Polsce o modlitwę w intencji Soboru. Nie mamy pieniędzy, jak inne narody, które spieszą z pomocą, by pokryć koszty Soboru. Przeciwnie, my musimy korzystać z dobroci Ojca Świętego, który właściwie utrzymuje biskupów polskich w Rzymie. Możemy się za to wywdzięczyć tylko modlitwą, co czynimy. Na Soborze nie prowadziliśmy żadnej propagandy, aby Maryja została nazwana Matką Kościoła. A jednak stało się to, czego tak gorąco pragnęliśmy. Czyż to nie dowód, że jest w tym moc i wola Boża? Jest ogólna opinia, że jeśliby biskupi polscy tej sprawy nie podjęli i nie przedstawili Ojcu Świętemu, prawdopodobnie nie miałoby miejsca to, co się stało. Zapewne działał sam Bóg i On chciał chwały dla Matki Najświętszej, my byliśmy tylko słabymi narzędziami Ojciec Święty powiedział tak: «Spełnią się wasze życzenia, bo ogłosimy Maryję Matką Kościoła». Zapytałem wtedy: «To na pewno będzie w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Większej?». Ojciec Święty uśmiechnął się i odpowiedział: «Nie, to będzie w Bazylice św. Piotra, podczas sesji publicznej». Wszyscy bardzo się wzruszyliśmy tą wiadomością. 21 listopada, na zakończenie trzeciej sesji Soboru, przyszliśmy do Bazyliki św. Piotra przy śpiewie Ave maris Stella. Mszę św. Papież odprawiał w otoczeniu dwudziestu czterech  biskupów, którzy z nim koncelebrowali. Byli to biskupi z najgłośniejszych sanktuariów maryjnych całego świata, wśród nich był również biskup częstochowski Stefan Bareła.  A gdy Papież oświadczył publicznie, że pragnie, aby odtąd Maryja odbierała w Kościele szczególną cześć jako Matka Kościoła, entuzjazm i radość nie miały granic.

Taka była geneza święta, które dziś obchodzimy Kościele na całym świecie. Tytuł Matki kościoła dawali Matce Bożej teologowie już od początków dziejów Kościoła. Kardynał Stefan Wyszyński w swoim przemówieniu na Soborze, powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, w historii którego Maryja zajmowała wybitne miejsce.  Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: "Matko Kościoła, módl się za nami"

Święto to miało być odtąd obchodzone w poniedziałek po Zesłaniu Ducha św. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy "trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego". Matka Najświętsza mocą Ducha św. w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, a przez to narodził się też Kościół - mistyczne Ciało Chrystusa.

Fot. karmel.pl

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO