KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Opublikowano 08.06.2022 r.
przez Lidia Lasota
Początki święta Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana związane są z hiszpańskim kontemplacyjnym Zgromadzeniem Sióstr Oblatek Chrystusa Kapłana, którego charyzmatem jest duchowe wsparcie kapłanów i kandydatów do kapłaństwa. Współzałożyciel tego zgromadzenia, bp José Lahiguera, zwrócił się do Piusa XII z prośbą o ustanowienie dla tego zakonu święta patronalnego Chrystusa Kapłana i jest ono obchodzone od 1952 r. 

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Od 1973 r. przypada co roku w czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego. Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana to zostało rozszerzone na cały Kościół w ostatnich dniach pontyfikatu Benedykta XVI. 

W Ewangeliach Pan Jezus nigdy nie został nazwany kapłanem. Ma wiele tytułów takich jak mistrz, prorok, Syn Dawida, Syn Człowieczy, Mesjasz, Pan, Syn Boży. A przecież w czasach Pana Jezusa istniała świątynia w Jerozolimie, w której służyli kapłani z pokolenia Lewiego.  

Podobnie św. Paweł, autor trzynastu Listów, które mają ogromne znaczenie w nauczaniu Kościoła, nigdy nie nazwał Pana Jezusa kapłanem. 
Tajemnica Chrystusa była dla współczesnych mu taką nowością, że nie wiązali jej z powszechnym  stereotypem kapłaństwa.  Dopiero  w Liście do Hebrajczyków, którego nieznany autor  zdaje się dopiero przewidywać koniec kultu w świątyni Jerozolimskiej, co sugeruje jego powstanie jeszcze przez zburzeniem Jerozolimy w 70 r. zostało użyte określenie „kapłan”. Potrzebowano  długiego czasu, by odkryć w życiu i śmierci Chrystusa zupełnie nowe kapłaństwo. To nowym kapłaństwa Chrystusowego polegało na tym, że Jezus nie odziedziczył kapłaństwa, jak to się działo między potomkami Aarona, ale otrzymał je bezpośrednio od Ojca. Stając się człowiekiem, stał się równocześnie kapłanem. Początkiem Jego kapłaństwa i posługi j było Wcielenie. Jego kapłaństwo nie jest pochodzenia ludzkiego, lecz Boskiego. Kapłani pogańscy oraz świątyni izraelskiej umierali, natomiast Chrystus nie ma następców, jego kapłaństwo jest wieczne, nie ma końca, a więc może zbawiać na wieki.

Jego kapłaństwo przewyższa w doskonałości i skuteczności jakiekolwiek inne. Ofiary składane w świątyni jerozolimskiej nie mogły zgładzić grzechów. Pan Jezus nie składał w ofierze krwi zwierząt, ale ofiarował własną krew, swoje ciało. Ofiara Chrystusa zapoczątkowana we Wcieleniu i dopełniona na krzyżu, ma wartość nieskończoną, ponieważ jest ofiarą Syna Bożego oraz wypełnieniem zbawczego planu Ojca. 
Reasumując nowość kapłaństwa Pana Jezusa polegała na tym, że kapłaństwo to nie zostało  odziedziczone od kogoś, lecz powstałe wskutek Wcielenia Syna Bożego. Było wieczne, nie ma następców i dziedziców. Zostało dopełnione Ofiarą krzyża.

Katechizm Kościoła Katolickiego poucza, że jedyne kapłaństwo Chrystusa „uobecnia się przez kapłaństwo służebne, nie pomniejszając jedyności kapłaństwa Chrystusa” czyli Chrystus, jedyny Kapłan, czyni się obecnym wśród nas w posłudze kapłanów. Uczestnictwo w Kapłaństwie Chrystusa jest możliwe jedynie na mocy sakramentu. Nikt bowiem nie staje się kapłanem z siebie samego. Istotą kapłaństwa jest działać „in persona Christi” czyli „w osobie Chrystusa”. Jan Paweł II tłumaczył: 
„W osobie Chrystusa - znaczy więcej niż - w imieniu czy w zastępstwie  Chrystusa. «In persona» oznacza: w swoistym, sakramentalnym utożsamieniu się z Najwyższym i Wiecznym Kapłanem” 

Pełnią tego kapłaństwa jest biskupstwo. Biskupi są następcami Apostołów, a kapłani ich sakramentalnymi współpracownikami.


 

POWIĄZANE TEMATY:święto jezusa chrystusa
  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO