KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

O Planie Strategicznym WPR na lata 2023–2027

Opublikowano 13.06.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Podczas wspólnej konferencji prasowej wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawili ocenę polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Zachęty a nie obowiązek

Jednym z elementów Planu Strategicznego są unijne dopłaty za poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz za stosowanie ekoschematów.

Zdaniem wicepremiera Kowalczyka i komisarza Wojciechowskiego dopłaty te również mogą wpłynąć na zahamowanie spadku liczby gospodarstw hodowlanych.

– Chcemy, by Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 zahamował tendencję spadku ilości gospodarstw hodowlanych – powiedział szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Zdaniem obydwu rozmówców cel ten może zostać osiągnięty dzięki założeniom Planu Strategicznego na lata 2023–2027, który przewiduje dopłaty za polepszanie dobrostanu zwierząt i stosowanie ekoschematów.

Komisarz Wojciechowski zaznaczył, że ekoschematy z założenia mają stanowić zachętę, a nie przymus dla rolników, stosowania praktyk zrównoważonego rolnictwa. Przystąpienie do nich jest dobrowolne, a przynosi rolnikowi zysk.
Korzyści z polepszania dobrostanu zwierząt

– Dzięki dobrostanowi zwierząt można odbudować część gospodarstw hodowlanych w Polsce, zatrzymać niekorzystną tendencję likwidacji hodowli – ocenił komisarz Janusz Wojciechowski.

Podkreślił ważną rolę podnoszenia standardów, stosowania hodowli mniej intensywnej, zrównoważonej.

– Rolnicy, którzy dobrowolnie wprowadzą wyższe standardy dobrostanu zwierząt, mogą otrzymywać dodatkowe płatności z UE. Im więcej dobrostanu, tym więcej płatności – zapowiedział.

Możliwe praktyki dla dobrostanu zwierząt

Komisarz Wojciechowski wymienił następujące, możliwe do zastosowania praktyki podnoszące dobrostan zwierząt w gospodarstwach hodowlanych:

 •     więcej powierzchni dla zwierząt w budynkach;
 •     wolny wybieg, tam gdzie jest on możliwy;
 •     trzymanie zwierząt bez uwięzi;
 •     stosowanie ściółki,
 •     preferowanie zwierząt własnego chowu – żeby uwolnić rolnictwo polskie, polskich hodowców od przymusu tuczu nakładczego;
 •     krótki łańcuch dostaw, a więc powiązanie hodowli z lokalnym przetwórstwem.

– To wszystko pozwoli nam zatrzymać złą tendencję likwidacji hodowli w Polsce – zaznaczył komisarz.

Według komisarza instrument podwyższonego, dobrowolnego dobrostanu może bardzo pomóc polskim hodowcom. Zastrzegł przy tym, że nie chodzi o to, by wspierać przemysłowe fermy, ale zwykłe, zrównoważone hodowle w gospodarstwach rodzinnych.
Korzyści ze stosowania ekoschematów

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że celem stosowania ekoschematów jest uczynienie rolnictwa bardziej zrównoważonym poprzez dbałość o stan gleby oraz o bioróżnorodność, np. poprzez stosowanie płodozmianu.

Jak przypomniał komisarz Wojciechowski, aż 25 proc. środków puli na płatności bezpośrednie jest przeznaczona właśnie na ekoschematy.
O polskim Planie Strategicznym

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) jest dokumentem, który przygotowuje i konsultuje z Komisją każde państwo członkowskie. Polski projekt planu został przygotowany przez MRiRW, zatwierdzony przez Radę Ministrów i wysłany w grudniu ubiegłego roku do Brukseli w celu konsultacji.

– Polska jako jedna z pierwszych złożyła projekt Planu do Komisji Europejskiej. W tej chwili trwają robocze uzgodnienia. Szereg uwag KE skierowała do Polski w marcu. W tej chwili trwają takie uzgodnienia poszczególnych zapisów – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa dodał, że trwają uzgodnienia poszczególnych zapisów projektu Planu.

Źródło: MRiRW
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO