KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ochrona kukurydzy przed dzikami

Opublikowano 15.06.2022 r.
Po założeniu plantacji kukurydzy często obserwujemy nasilające się szkody łowieckie, powodowane zwłaszcza przez dziki. Zwierzęta te uwielbiają buszowanie w świeżych zasiewach tej rośliny.

dziki kukurydza

Jedną z najskuteczniejszych metod zabezpieczenia uprawy przed intruzami jest jej grodzenie lub stosowanie pastuchów elektrycznych. W ten sposób można nawet całkowicie uchronić plantację przed szkodami. 

Przez najbliższe tygodnie rolnicy uprawiający kukurydzę będą podejmować walkę z dzikami. Niestety, z roku na rok jest ona coraz trudniejsza. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia tych gospodarzy, którym udaje się unikać strat wyrządzanych przez dziki, trzeba uznać, że najlepszą ochronę daje ogrodzenie plantacji pastuchem elektrycznym, używanym do grodzenia kwater dla krów. Aby ten sposób był skuteczny, ważne jest przestrzeganie zasad montażu takiej bariery. 

Najlepiej, jeśli zaporę zakłada się zaraz po siewie kukurydzy. Wówczas dziki nie wejdą w uprawę wiosną i nie zapamiętają, że atak w tym miejscu warto powtórzyć jesienią.

Ogrodzenie elektryczne powinno być wykonane z rozprowadzonych równolegle dwóch drutów: niższy – w taki sposób, aby dzik nie mógł przejść pod nim, natomiast drugi – na wysokości, która uniemożliwi przeskoczenie przeszkody. Ważne jest, aby takie ogrodzenie serwisować, tj. systematycznie sprawdzać, czy jest w nim napięcie lub czy nie zostało przerwane. Należy też zadbać o wykaszanie roślinności pod barierką. 
Wówczas będzie ona widoczną przeszkodą dla dzików, a ponadto wyeliminowane zostaną spadki i przebicia napięcia spowodowane stykaniem się roślin z drutami. 

Ogrodzenie elektryczne powinno być założone od strony ataku dzików (przynajmniej od strony lasu), w odległości 1,5 m od brzegów plantacji.

Niższy drut należy umieścić na wysokości ok. 45 cm od ziemi, a wyższy – na wysokości ok. 75 cm od ziemi. Najlepszą ochronę daje jednak zapora z trzech drutów: z dwoma na takich wysokościach, jak wymienione wcześniej, a trzecim – na wysokości ok. 25 cm. Można zastosować też linkę  stalową, która jest bardziej odporna na zrywanie.

Jest ona droższa od drutu, ale dzięki niej ogrodzenie będzie służyło dłużej niż tylko jeden sezon. Problemem mogą się jednak okazać praktyczne aspekty takiej metody – podłączenie do napięcia na polach oddalonych od gospodarstw oraz wysoki koszt tej ochrony. Porównanie wydatków na budowę barierki do wartości ponoszonych przez rolników strat pokazuje, że jest to jednak inwestycja ekonomicznie uzasadniona.

Jaki pastuch elektryczny zastosować na dziki? 

Zwierzęta mają różny próg bólu. Na przykład, konie są bardzo wrażliwe i do upilnowania wystarczy im elektryzator, którego moc wyjściowa to 0,25 J. Jeśli chodzi o dziki, musimy zastosować znacznie silniejszy bodziec. Spowodowane jest to grubością ich skóry i gęstą sierścią. Moc elektryzatora powinna wynosić, co najmniej 3 J oraz 10.000 V. W przypadku długich ogrodzeń, trzeba zainwestować w silniejszy elektryzator, o energii impulsu 5 J lub 6 J.

Dokładnie zbierz kukurydzę 

Warto pamiętać także o dokładnym zbieraniu kukurydzy. Na polach często pozostawiamy część plonu. Przeoranie porzuconych niekiedy całych kolb skutkuje tym, że dziki wracają na pole, na którym wysiano już inne rośliny, np. zboże ozime. Zwierzęta ryją wówczas tak długo, aż wygrzebią zaorane kolby, powodując tym samym duże straty w uprawie.
 

 

 
Tomasz Liska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO