KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

Opublikowano 23.06.2022 r.
przez Lidia Lasota
Kult oddawany Niepokalanemu Sercu Maryi wiąże się nierozerwalnie z nabożeństwem do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Maryi jest określone jako Niepokalane, bo jest zachowanie od grzechu pierworodnego oraz obdarowanie pełnią łaski i świętością. 

Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny

W scenie zwiastowania, Anioł Pański pozdrawia Maryję z Nazaretu Jej nowym imieniem: pełna łaski, czyli pełna łaskawego wejrzenia Boga, pełna Jego przemieniającej miłości, której skutkiem jest świętość. To z Niej wypływa wielka miłość ku Bogu, której symbolem jest Niepokalane Serce. Ono całkowicie jest oddane Bogu. Maryja miała również kochające serce w stosunku do bliźniego. Po Zwiastowaniu poszła do krewnej - św. Elżbiety, spodziewającej się dziecka, ponieważ Elżbieta była starsza pragnęła być z nią w  tych ważnych chwilach i pomóc jej w zwykłych, codziennych pracach.  

Pierwsze ślady kultu Serca Maryi napotykamy już w XII w.  Kult ten trwający w Kościele przez wieki w różnych formach i upowszechniany przez wielu świętych, na szeroką skalę rozwinął się w XVII wieku dzięki św. Janowi Eudesowi.  Oficjalne święto „Przeczystego Serca Maryi” wprowadził do swojej kongregacji już w roku 1643. Kult, który szerzył, nosił nazwę Najświętszego Serca Maryi lub Najsłodszego Serca Maryi. Łączył go ze czcią Serca Pana Jezusa. To on pierwszy napisał książkę na temat kultu Serca Maryi, ukazała się ona drukiem. Ukończył je przed samą swoją śmiercią w roku 1680. Ten francuski święty odkrył, że ratunkiem dla świata jest duchowa więź z Sercem Jezusa i Niepokalanym Sercem Maryi. Wtedy zaczęto malować obrazy Serca Jezusa i Serca Maryi. 

Największe zasługi w rozpowszechnianiu czci Serca Maryi ma  niejaki ks. Geretes, proboszcz kościoła M.B. Zwycięskiej w Paryżu. W roku 1836 założył on bractwo M.B. Zwycięskiej, mające za cel nawracanie grzeszników przez Serce Maryi. Pod koniec XIX wieku bractwo liczyło dwadzieścia milionów członków.

W Paryżu w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, które zajmowało się biednymi i chorymi w kwietniu 1830 r. rozpoczęła nowicjat dwudziestoczteroletnia Katarzyna Laboure. Trzy miesiące później, w lipcu 1830 r. po raz pierwszy zobaczyła Matkę Najświętszą i rozmawiała z Nią. Nikomu o tym nie powiedziała. 

Drugie objawienie odbyło się w listopadzie tego samego roku.  Katarzyna otrzymała polecenie wybicia medalika, według wizerunku Maryi, który widziała. Maryja stojąca na kuli ziemskiej z rozłożonymi rękami, z których spływają na świat promienie łask z napisem nad głową: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Na rewersie miał być krzyż, a pod nim litera M i dwa serca: Jezusowe otoczone cierniami i Maryi przebite mieczem. Katarzyna nie rozumiała całej symboliki medalika. Najświętsza Panna powiedziała, że: „Obfitość łask spadnie na tych, którzy go będą nosić z ufnością"

S. Katarzyna ujrzała Matkę Bożą jeszcze jeden raz - w grudniu 1830 r. Na koniec objawienia Matka Boża powiedziała: „Córko moja droga, już Mnie więcej nie zobaczysz, lecz głos mój często będziesz słyszała podczas modlitwy". S. Katarzyna powiedziała o tych wizjach tylko swojemu spowiednikowi. Żyła w ukryciu, zajmując się przez czterdzieści sześć lat osobami starszymi i chorymi w hospicjum prowadzonym przez siostry szarytki. Zmarła w roku 1876, w wieku siedemdziesięciu lat. 

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny ogłosił papież Pius IX w 1854 r., dwadzieścia cztery lata po objawieniu się Maryi s. Katarzynie Laboure. Jego potwierdzenie były kolejne objawienia w Lourdes w roku 1858, gdzie Maryja na pytanie małej Bernadetty Soubirous jak się nazywa powiedziała „Jestem Niepokalane Poczęcie” oraz w Fatimie w roku 1917, gdzie pokazała trójce dzieciom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie swoje Niepokalane serce. 

Matka Boża w Fatimie zapewniała „Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”. Uciekajmy się do Matki Bożej i Jej Niepokalanego Serca w problemach, gdy nie wiemy i nie rozumiemy, dlaczego coś się dzieje, powierzajmy Jej sercu wszystkie nasze troski. 

„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".
 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO