KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ziemia w rękach rolnika-emeryta

Opublikowano 24.06.2022 r.
Emerytura z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, według nowych przepisów, umożliwia pobieranie przez rolnika tego świadczenia  bez przekazania gospodarstwa rolnego.   

emerytura rolnik

Emerytura rolnicza

W rządowym projekcie ustawy warunkiem posiadania ziemi po przejściu na emeryturę była konieczność dalszego odprowadzania składki na ubezpieczenie społeczne. Jednak według art. 64 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nakładanie dodatkowych wymogów na rolników, którzy chcą przejść na emeryturę rolniczą bez przekazania gospodarstwa, jest naruszeniem prawa własności. Emerytura KRUS 2022 nie powinna zawierać dodatkowych obwarowań. Dlatego rolnicze związki zawodowe złożyły poprawkę do ustawy, wnosząc, aby rolnicy nie musieli opłacać składek na to ubezpieczenie.

27 kwietnia 2022 roku na posiedzeniu połączonych sejmowych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Polityki Społecznej i Rodziny odbyło się I czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Po zgłoszonej poprawce komisje zgodziły się na możliwość przejścia na emeryturę rolniczą z zachowaniem prawa do ziemi bez żadnych dodatkowych warunków, takich jak konieczność dalszego opłacania składki.

Projekt nowelizacji ustawy zawiera, m.in.: przepisy pozwalające na brak konieczności przekazywania ziemi rolniczej w zamian za emeryturę rolniczą. Ta zmiana uzyskała poparcie komisji oraz akceptację rządu. 

 

 
Anna Świniarska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO