KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Co ważniejsze: bagno czy pastwisko?

Opublikowano 25.06.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Podlasie to jeden z naturalnych skarbów Polski, a rolnicy którzy tu gospodarują mogą się pochwalić znakomitą produkcją. Podlasie jest jednym z tych regionów kraju, gdzie jest najwięcej gospodarstw ekologicznych, ale... to wcale nie oznacza, że nie ma tu problemów. 

bagno wizna natura 2000

Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała spotkanie podlaskich rolników zamieszkujących i użytkujących łąki na Obszarze Bagno Wizna oraz ekologów. Padło pytanie: czy osuszać bagno czy też pozwolić na zalewanie łąk, na których wypasane są krowy.

Obszar Natura 2000 „Bagno Wizna” to 14470 ha bagiennych łąk leżących naprzeciw ujścia Biebrzy do Narwi , położony jest w zachodniej części województwa podlaskiego. Bagno Wizna stanowi rozległe, szerokie na 10 km, płaskie i w większości silnie zatorfione obniżenie terenu. Obszar ostoi obejmuje duże, zmeliorowane torfowisko niskie (70% obszaru) jedno z największych w Polsce torfowisk niskich. Większa część obszaru jest użytkowana rolniczo: łąki i pastwiska zajmują 90% powierzchni, a pola uprawne - 1% ostoi, 1% zajmują lasy.

- Oficjalne spotkanie było poprzedzone lustracją w terenie, gdzie naukowcy oceniali glebę torfową. Ich zdaniem torfowiska na tym terenie muszą być chronione i nie osuszane. Argumentują to dbaniem o siedliska ptaków oraz potrzebą redukcji CO2. Rolnicy obawiają się jednak, że nieuchronną konsekwencją braku osuszania będzie powstawanie rozlewisk na terenach użytkowanych rolniczo. Jednogłośnie mówią stanowcze NIE tworzeniu mokradeł na ich łąkach. Pasza z tego obszaru to pożywienie o wartości 100-200 mln zł dla ok. 10 tys. sztuk krów. Pozyskiwane mleko dostarczane jest do trzech wiodących mleczarni w Piątnicy, Grajewie i Wysokiem Mazowieckiem. Problem dotyczy kilkuset gospodarstw rolnych - informuje Podlaska Izba Rolnicza.

Okazało się, że rolnicy gotowi są na pewne kompromisy. Im także zależy na tym, by uporządkować gospodarkę wodną na tym terenie. Zgadzają się nawet podzielić łąki, by te mniej atrakcyjne rolniczo pozostawić tylko przyrodzie, a zająć się intensywnie częścią, gdzie mogą uzyskać dobrej jakości paszę. 

- Aby to zrealizować potrzebna jest nie tylko infrastruktura, ale i instytucja, która mogłaby nią się opiekować. Pierwszym krokiem i nadzieją na rozwiązanie problemu ma być ekspertyza hydrologiczna, która pozwoli zaplanować obieg wody, by nie przerywając ciągłości rolnej, zapewnić korzyść dla przedmiotów ochrony przyrody. Dokument jest w trakcie opracowania i ma być gotowy jesienią tego roku - wyjaśnia samorząd rolniczy z Podlasia.

Przygotowywana ekspertyza hydrologiczna ma przedstawić aż 9 scenariuszy, w zależności od obranego kierunku: skrajnej ochrony przyrody, biznesowy nastawiony na optymalizację produkcji rolnej lub pośredni oraz dodatkowo przygotowywane są w trzech różnych wariantach klimatycznych. Pojawiła się również idea powołania pełnomocnika rządu, który zajmie się problemem terenów Bagno Wizna, ich zagospodarowaniem oraz  właściwym utrzymaniem.

- Będę stawał w obronie rolników i produkcji rolniczej . Musimy w tym trudnym czasie, czasie wojny utrzymać produkcję rolniczą - podsumował sprawę Lech Kołakowski, wiceminister rolnictwa.

Do sprawy powrócimy, gdy poznamy już ekspertyzę hydrologiczną i będzie wiadomo co ważniejsze: bagna czy pastwiska.
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO