KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Z myślą o producentach jaj i drobiu

Opublikowano 16.01.2018 r.
Rozumiejąc potrzeby klientów z sektora rolnego, Concordia Ubezpieczenia wraz z niemieckim liderem rynku ubezpieczeń zwierząt – Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. – wprowadziła na polski rynek produkt – Concordia Produkcja Zwierzęca. Ubezpieczenie produkcji zwierzęcej od utraty zysku zapobiega utracie płynności funkcjonowania gospodarstwa w przypadku padnięcia dużej liczby zwierząt lub zablokowania gospodarstwa wskutek wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu. 

Ubezpieczenie to skierowane jest głównie do producentów jaj konsumpcyjnych, brojlerów kurzych i indyczych, tuczu kaczek oraz stad zarodowych kur niosek, brojlerów kurzych i indyczych.

Polska branża drobiarska od dwudziestu lat jest w fazie bardzo dynamicznego rozwoju. Wzrost wartości tej gałęzi gospodarki wynika nie tylko ze zwiększającej się sprzedaży na rynku krajowym, ale również z postępującej ekspansji zagranicznej. Do głównych determinantów sukcesu polskiego rynku drobiu należy wysoka jakość, rosnąca popularność drobiu, a także konkurencyjna cena.

Corocznie notuje się wzrost produkcji drobiarskiej w Polsce, który średnio wynosi 7-8%. Globalne perspektywy dla rynku drobiarskiego są również bardzo optymistyczne. Z opublikowanego przez Komisję Europejską raportu „Perspektywy dla rynków rolnych i dochodów rolniczych w UE w latach 2014-2024” wynika, że w ciągu następnych 10 lat produkcja i spożycie drobiu w Europie znacznie wzrośnie – według szacunków do poziomu nawet 13,7 mln. Te pozytywne prognozy – dzięki znakomitej reputacji polskiego mięsa drobiowego – są wielką szansą dla polskich producentów. Dynamiczny rozwój branży niesie jednak ze sobą szereg wyzwań. Poza wymaganiami stawianymi przez konsumentów jak produkcja bez antybiotyków i rosnące zainteresowanie produkcją ekologiczną, przy tak dużej specjalizacji znacznie wzrasta ryzyko wysokich strat spowodowanych wystąpieniem ptasiej grypy, mykoplazmozy czy chlamydiozy.

W ramach polisy producent zyskuje ochronę straty lub zmniejszenia zysku z produkcji zwierzęcej w wyniku wystąpienia chorób zakaźnych zwalczanych z urzędu lub blokad administracyjnych z nimi związanych, innych chorób zakaźnych, a także przegrzania stada, zatrucia stada oraz przepięć czy awarii w dostawie prądu – wyjaśnia dr Katarzyna Pankiewicz – główny specjalista ds. ubezpieczeń zwierząt, Concordia Ubezpieczenia.

Oferta Concordii wyróżnia się też zróżnicowanymi klauzulami dodatkowymi, które odpowiadają potrzebom różnych kierunków produkcji. Jedną z nich jest klauzula SAL ET rozszerzająca ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe wyniku zakażenia stada serotypami Salmonella Enteriditis i Salmonella Typhimurium. Klauzula dedykowana stadom kur niosek i brojlerów indyczych oraz kurzych. Taki wariant jest szczególnie ważny z powodu planowanych zmian w Krajowym programie zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) na 2018 r.

Wprowadzenie w programie zmiany, polegającej na rezygnacji z dotychczas obowiązującego nakazu uboju lub zabicia kur niosek, zakażonych serotypami Salmonella objętymi programem, oznaczać będzie, że począwszy od 2018 r. nie będą przyznawane odszkodowania ze środków krajowych za kury nioski, zatem jedyną drogą uchronienia się od poważnych strat finansowych w produkcji dla wielu producentów jaj, będzie wykupienie przedmiotowej klauzuli.

Dla innej grupy klientów istotna może okazać się klauzula szkody pośredniej. Jak wskazuje ubezpieczyciel, jej zakres obejmuje szkody będące następstwem wydania decyzji administracyjnych związanych z wystąpieniem chorób zakaźnych zwierząt zwalczanych z urzędu, a decyzje te dotyczą bezpośrednio lokalizacji miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez dostawcę lub odbiorcę produktów pochodzenia zwierzęcego, z którym ubezpieczony współpracuje w ramach prowadzonej produkcji zwierzęcej. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie tej klauzuli dotyczy również przypadków, w których dostawca lub odbiorca produktów pochodzenia zwierzęcego prowadzi działalność poza granicami Polski – dodaje Katarzyna Pankiewicz.

 

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO