KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Aby sad był zdrowy

Opublikowano 27.06.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zdrowy, spełniający wymagania określone w przepisach prawa materiał szkółkarski jest podstawowym warunkiem gwarantującym opłacalność produkcji sadowniczej - przypomina PIORiN. 

materiał szkółkarski

Materiał szkółkarski powinien być wolny lub praktycznie wolny od patogenów. Szczególną uwagę należy zwrócić na choroby wywołane przez wirusy.

Jeżeli dostawca wytwarzający materiał szkółkarski kategorii elitarny i kwalifikowany złożył oświadczenie, że będzie sam pobierał próbki materiału szkółkarskiego pod kątem obecności regulowanych agrofagów niekwarantannowych (RNQP), to dokonuje tego samodzielnie. W przypadku materiału szkółkarskiego CAC ocena (w tym pobieranie prób) dokonywana jest zawsze przez dostawcę. Obligatoryjne działanie urzędowe jest prowadzone w przypadku organizmów kwarantannowych.

Zachęcamy producentów materiału szkółkarskiego do odwiedzenia strony Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa http://piorin.gov.pl/nasiennictwo/rnqp-dla-materialu-siewnego/, gdzie podana jest lista RNQP dla określonych gatunków/rodzajów materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych oraz informacje dotyczące m.in. szkodliwości organizmów, opisy i fotografie objawów ich występowania, terminy lustracji i pobierania prób do badań.

Do pobierania prób i oceny laboratoryjnej stosuje się metodyki zamieszczone na stronie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach http://www.inhort.pl/projety-badawcze/projekty-finansowane-przez-mrirw/metodyki-szkolkarskie-do-rozporzadzenia-mrirw/ .

Prosimy o stosowanie się do zawartych w metodykach wymogów co do terminu i sposobu pobierania prób. Pobranie prób w sposób zgodny z wymaganiami jest podstawowym warunkiem uzyskania wiarygodnego wyniku badania laboratoryjnego. Podkreślić należy, że wyniki badań dotyczą wyłącznie otrzymanych próbek.

Badania próbek materiału roślinnego są wykonywane w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, spełniających wymagania normy PN/EN ISO/EIC 17025:2018-02. Stanowi to gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, spełniających oczekiwania klienta.

Ze względu na organizację pracy w Laboratorium prosimy o wcześniejszy kontakt z wybranym Laboratorium (kontakt do Oddziałów Centralnego Laboratorium lub kontakt do Referencyjnego Laboratorium Nasiennego) w celu uzgodnienia terminu badania.

Źródło: PIORiN

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO