KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Premie dla młodych rolników

Opublikowano 17.01.2018 r.
W obowiązujących przepisach dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy i wypłat w ramach "Premii dla młodych rolników" PROW 2014-2020 określono warunki ubiegania się o premię. 

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, a kończy się z dniem zakończenia realizacji biznesplanu, gospodarstwo wskazane w biznesplanie:

  • ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha;
  • przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST;
  • ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę, w świetle obowiązujących przepisów dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy i wypłat w ramach dwóch ww. instrumentów wsparcia PROW 2014-2020, nie ma możliwości złożenia wniosku o premie na restrukturyzacje małego gospodarstwa, a następnie o premię dla młodego rolnika ze względu m.in. na warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS przez, co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku i warunek dotyczący urządzania gospodarstwa nie dłużej niż przez 18 miesięcy do dnia złożenia wniosku, a także ze względu na wymagania  dotyczące wielkości ekonomicznej gospodarstwa planowanego do restrukturyzacji (wielkość ekonomiczna do 10 tys. euro) oraz wymagania odnośnie wielkości ekonomicznej gospodarstwa przejmowanego przez młodego rolnika ( od 13 tys. euro - do 150 tys. euro) – informuje resort rolnictwa.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO