KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Stonka ziemniaczana coraz bardziej odporna na insektycydy. Co robić?

Opublikowano 12.07.2022 r.
Z roku na rok obserwuje się coraz większą odporność stonki ziemniaczanej na substancje czynne zawarte w środkach owadobójczych. Problem w zwalczaniu tego szkodnika ciągle narasta i nie zapowiada się, aby szybko dało się go rozwiązać. Sprawy nie ułatwia polityka Europejskiego Zielonego Ładu, zgodnie z którą z obrotu wycofywane są kolejne substancje czynne. Jednocześnie nie dopuszcza się do obrotu żadnych innych środków w zamian. Co taka sytuacja oznacza dla producentów? Jak sobie radzić z rosnącą odpornością stonki ziemniaczanej?

Odporność stonki ziemniaczanej – wynik błędu człowieka czy ewolucji?

Samo zjawisko odporności na substancje czynne zawarte w środkach ochrony roślin należy rozumieć jako przystosowanie populacji owadów. Szkodniki stają się zdolne do tolerowania dawek trucizny, które byłyby śmiertelne dla większości osobników populacji tego samego gatunku. Podłożem tego zjawiska jest selekcja genetyczna. Osobniki zdolne przetrwać kontakt z trucizną, rozmnażają się dalej przekazując swój genotyp kolejnym pokoleniom.

Z punktu widzenia produkcji rolniczej, jest to zjawisko niekorzystne, które w przypadku masowego pojawu odpornych szkodników prowadzi do znacznych strat ekonomicznych.  

Stonka wykształciła fizjologiczną odporność na niektóre substancje czynne m.in. z grup:

 • związków fosforoorganicznych
 • karbaminianów
 • pyretroidów
 • pochodnych nereistoksyny

 

 

 

 

Jak zapobiegać występowaniu odporności stonki ziemniaczanej na insektycydy?

 • Dostosuj termin zabiegu do momentu przekroczenia przez owady ekonomicznego progu szkodliwości
 • W swojej uprawie dokonuj rotacji rodzajów substancji czynnych zawartych w insektycydach
 • Stosuj preparaty zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na etykiecie produktu
 • Nie używaj środków ochrony roślin, na które wystąpiło uodpornienie owadów na danym obszarze
 • Korzystaj z najnowszych osiągnięć nauki i stawiaj na substancje czynne o nowatorskich mechanizmach działania

 

Kolejne substancje czynne wycofane

Zwalczanie stonki ziemniaczanej nie jest łatwe. Z jednej strony producenci zmagają się z narastającą odpornością szkodnika na substancje czynne, z drugiej strony za sprawą polityki Europejskiego Zielonego Ładu gama dostępnych preparatów zawęża się.

W ostatnich latach zostały wycofane takie substancje czynne jak chlotianidyna, chloropiryfos, chloropiryfos metylu, imidachlopryd czy tiametoksam.

 

Czym zwalczać stonkę ziemniaczaną w 2022 roku?

Spośród dostępnych na rynku substancji czynnych, nowatorskim i godnym polecenia rozwiązaniem jest cyjanotraniliprol, który jest związkiem z grupy antranilowych diamidów. Cyjanotraniliprol pod nazwą handlową Cyazypyr® można znaleźć w preparacie Benevia®.

Cyazypyr® łączy się z receptorami RyRs i zaburza funkcjonowanie gospodarki wapniowej owada. W efekcie doprowadza organizm szkodnika do niekontrolowanego wydalania i wyczerpania wewnętrznego wapnia, który jest niezbędny dla funkcjonowania mięśni. Szkodniki natychmiast przestają żerować, a następnie umierają.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO