KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Propozycje KRIR w sprawie działań na rynku zbóż i oleistych

Opublikowano 20.07.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W nawiązaniu do ostatniego spotkania w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie sytuacji podażowo-popytowej na rynku zbóż i nasion oleistych, Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz zwrócił się do Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o rozważanie  propozycji, które przedstawił na wspomnianym spotkaniu.

zboża

Poniżej zaproponowane przez KRIR rozwiązania:

1. Podjęcie działań interwencyjnych na rynku zbóż przez UE w związku z napływem znacznej ilości zboża z Ukrainy do Polski, Wniosek w tej sprawie został złożony do Wicepremiera H. Kowalczyka oraz Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego w dniu 29 czerwca 2022 r.

2. Należy podjąć działania przez Elewarr Sp. z o.o. polegające na terminowym skupie zbóż i roślin oleistych uzgodnionym z rolnikiem, np. rolnik otrzymuje zaliczkę po podpisaniu umowy z Elewarr Sp. z o.o. składając deklarację dostarczenia zboża w grudniu, resztę zapłaty po aktualnej cenie rynkowej otrzyma po dostawie zboża.

3. Objęcie rolników przepisami ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom i umożliwić wakacje w spłacie kredytów do 4 miesięcy w roku bieżącym i 4 w przyszłym (na wzór pomocy dla kredytobiorców hipotecznych kredytów na zakup mieszkania). Pismo w tej sprawie zostało przesłane do Wicepremiera H. Kowalczyka w dniu 13 lipca 2022 r..

Zaproponowane wyżej interwencje wpłyną stabilizująco na rynek zbóż i roślin oleistych. Ponadto pozwolą na utrzymanie płynności finansowej gospodarstw rolnych oraz racjonalne wykorzystanie powierzchni magazynowej płodów rolnych w Polsce - argumentuje KRIR.

Źródło: KRIR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO