KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Płyta warstwowa - porównanie najważniejszych cech

Opublikowano 21.07.2022 r.
Nowoczesne rolnictwo już teraz korzysta z technologii, które jeszcze dekadę temu nie istniały. Warto przede wszystkim zwrócić uwagę na nowoczesne płyty warstwowe, z których można szybko wybudować zarówno obiekty magazynowe, gospodarcze, jak i użytkowe.
Obiekt wykonany z płyt warstwowych Paneltech
Fot. 1. Obiekt wykonany z płyt warstwowych Paneltech

Spis treści:

 1. Parametry izolacyjne płyt warstwowych
 2. Ognioodporność paneli izolacyjnych
 3. Akustyka paneli warstwowych
 4. Waga i wymiary płyt warstwowych
 5. Wytrzymałość na warunki atmosferyczne i eksploatacyjne
 6. Logistyka i montaż płyt warstwowych
 7. Estetyka elewacji wykonanej z paneli izolacyjnych
 8. Ceny płyt warstwowych

Płyty warstwowe dostępne są w wielu rodzajach, dzięki czemu znajdują tak szerokie zastosowanie w systemach lekkiej obudowy. Podstawowe różnice dotyczą materiałów rdzenia oraz rodzajów wykończeń okładzin. Sprawdź, jak te parametry kształtują cechy płyt warstwowych. 

Parametry izolacyjne płyt warstwowych


Parametry izolacyjne płyt warstwowych określane są przez współczynnik przenikania ciepła. Wartość ta zależy głównie od materiału, z którego zbudowany jest rdzeń panelu oraz od jego grubości, przy czym im niższa wartość współczynnika, tym lepsza izolacyjność przegrody. Najlepiej w tym zestawieniu wypadają płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym (PUR) oraz poliizocyjanurowym (PIR), ponieważ posiadają o 80% lepszą izolacyjność od płyt warstwowych z innymi materiałami rdzeni. Drugie miejsce zajmują wspólnie panele izolacyjne z rdzeniem z wełny mineralnej i styropianu, ponieważ posiadają bardzo podobne współczynniki przenikania ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła Uc [W/m2K] dla płyty warstwowej ściennej gr. 100 mm

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym PIR łącznik widoczny PW PIR-S

0,22

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym PIR łącznik ukryty PW PIR-SU

0,23

Płyta warstwowa ze styropianowym rdzeniem izolacyjnym PWS-S

0,39

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej 100 kg/m3  PWW-S

0,39

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej 85 kg/m3 PWW-S LITE

0,38

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej 100 kg/m3 łącznik ukryty PWW-SU

0,41

 

Parametry izolacyjne bywają decydujące przy wyborze rodzaju płyt warstwowych użytych do budowy ogrzewanych, całorocznych obiektów. Natomiast szczególne znaczenie mają podczas dobierania materiałów na budynki o przeznaczeniu handlowym lub użytkowym o stałej lub czasowej obecności ludzi. Wartości współczynnika przenikania ciepła poszczególnych elementów konstrukcyjnych tych obiektów regulują Warunki Techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

Ognioodporność paneli izolacyjnych

Parametry materiału, z którego wykonany jest rdzeń płyty, mają także wpływ na jej ognioodporność. Tym terminem określa się zdolność elementów do spełnienia określonych wymagań podczas pożaru. Przeznaczenie obiektu budowlanego, a także bezpośrednie sąsiedztwo innych budowli mają decydujący wpływ na wymogi ognioodporności elementów konstrukcyjnych.

Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej PWW-S Paneltech
Fot. 2. Płyta warstwowa ścienna z rdzeniem z wełny mineralnej PWW-S Paneltech

 

Najwyższe parametry w tym zakresie zapewniają panele warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej, które są niepalne, prawie nie wydzielają dymu oraz nie tworzą płonących kropel (klasa reakcji na ogień: A2-s1, d0) i mogą osiągać odporność ogniową 120 minut. Dlatego można z takich płyt budować także ściany oddzielenia pożarowego. Tuż za płytami z wełny plasują się panele z rdzeniem PIR (klasa reakcji na ogień B-s1, d0; klasyfikacja odporności ogniowej do 30 min) oraz PUR (B-s2,d0). Zestawienie zamykają panele z rdzeniem styropianowym.

Akustyka paneli warstwowych


Materiały używane w systemach lekkiej obudowy muszą posiadać odpowiednie parametry izolacji akustycznej, określone m.in. we wspomnianych już Warunkach Technicznych. 

Do przedstawiania wartości izolacji akustycznej materiałów budowlanych stosuje się parametr Rw wyrażany w decybelach, czyli skali logarytmicznej. Im większą wartość przyjmuje ten parametr, tym lepiej dany rodzaj płyty warstwowej pochłania dźwięki. Otrzymujemy więc następujące zestawienie:
1. Płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej - Rw od 31 do 33 dB.
2. Płyty warstwowe z rdzeniem PIR / PUR - Rw od 23 do 26 dB.
3. Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym - w standardzie znajdują się poza klasyfikacją, ponieważ ściana z płyty z rdzeniem styropianowym zwykle nie pełni roli ściany akustycznej.

Waga i wymiary płyt warstwowych

Parametry te mają istotny wpływ na konstrukcję nośną oraz sposób montażu płyt. Im lżejszy jest panel, tym łatwiejszy montaż. Porównując płyty o takiej samej izolacyjności termicznej, zauważamy, że podstawowe płyty z rdzeniem poliuretanowym są o ok. 20% cięższe od płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym, a jednocześnie ponad 200% lżejsze od płyt w rdzeniem z wełny mineralnej.

Produkcja płyt warstwowych Paneltech
Fot. 3. Produkcja płyt warstwowych Paneltech

Najlżejsze są płyty z rdzeniem styropianowym, które występują w grubościach od 50 do 200 mm oraz długościach w zakresie od 2 do 10 m, przy szerokości modularnej 1130 mm (płyty ścienne) oraz dachowe (odpowiednio od 80 do 200 mm, od 2 do 10 mm i 1050 mm szerokości).

Cięższe są płyty z rdzeniem PIR. Ścienne posiadają grubość od 40 do 120 mm (120 - 200 mm płyty chłodnicze), długości w zakresie od 2 do 15,8 m oraz szerokość modularną 1130 mm (opcjonalnie 1000 lub 1050 mm). Dachowe płyty PUR / PIR mogą mieć grubość w zakresie od 40 do 160 mm, długość od 2 do 16 m, a ich szerokość modularna wynosi 1050 mm.

Największą masę, a więc i sztywność posiadają płyty z rdzeniem z wełny mineralnej. W wersji ściennej ich grubość przyjmuje wartości z zakresu od 60 do 200 mm oraz długość od 2 do 10 m, a szerokość wynosi 1130 mm w przypadku płyt z widocznym łącznikiem (opcjonalnie 1000 lub 1050 mm) oraz 1050 mm - panele z łącznikiem ukrytym (opcjonalnie 1000 mm). Natomiast dachowe panele warstwowe z wełny produkowane są w grubościach od 80 do 200 mm, długościach od 2 do 10 m i posiadają szerokość modularną równą 1050 milimetrów. 

Średnia masa [kg/m2] warstwowej płyty ściennej grubości 100 mm z okładzinami o grubości 0,5 mm

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym PIR łącznik widoczny PW PIR-S

12,3

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym PIR łącznik ukryty PW PIR-SU

12,6

Płyta warstwowa ze styropianowym rdzeniem izolacyjnym PWS-S

9,4

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej 100 kg/m3 PWW-S

18,1

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej 85 kg/m3 PWW-S LITE

16,6

Płyta warstwowa z rdzeniem izolacyjnym z wełny mineralnej 100 kg/m3 łącznik ukryty PWW-SU

18,4

Wytrzymałość na warunki atmosferyczne i eksploatacyjne

Największą wytrzymałością mechaniczną charakteryzują się płyty PW PIR/PUR, ponieważ posiadają rdzeń poliuretanowy o najbardziej zwartej i szczelnej strukturze. Tymczasem duży ciężar płyt z rdzeniem z wełny mineralnej ogranicza ich nośność. 

Natomiast ciemny kolor okładziny zewnętrznej powoduje, że płyta warstwowa może się nagrzać od słońca o 45% bardziej niż płyta w kolorze białym, osiągając temperaturę nawet 80ºC. Skutkuje to powstaniem dodatkowych wysokich naprężeń. Dlatego zalecamy stosowanie płyt warstwowych w ciemnych kolorach okładzin tylko w układach jednoprzęsłowych. W przypadku płyt ściennych wzór profilacji nie wpływa znacząco na odporność paneli na warunki atmosferyczne. 

Odpowiednia odporność na warunki eksploatacyjne osiągana jest przez zastosowanie powłok ochronnych okładzin. Podstawową powłoką jest powłoka poliestrowa SP25 o grubości 25 µm, która spełnia wymagania rynku w ok. 80-90% zastosowań, zarówno dla środowiska wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Do środowiska o podwyższonej klasie korozyjności idealną będzie powłoka poliuretanowa PU o grubości od 35 µm. Natomiast do szczególnie wymagających środowisk przeznaczone są powłoki specjalistyczne: FARM (do wnętrz budynków farmerskich), FOOD SAFE (do wnętrz chłodni i zakładów mięsnych) oraz inne powłoki specjalne o grubości nawet do 200 µm i bardzo wysokiej odporności korozyjnej. 

Logistyka i montaż płyt warstwowych

Płyty z rdzeniem z wełny mineralnej pakowane są w pakiety ułożone na drewnianych paletach, natomiast pozostałe rodzaje paneli układa się na podkładach styropianowych. Maksymalne wymiary pakietu wynoszą 16 x 1,20 x 1,30 m (dł. x szer. x wys.), przy czym ilość paneli w pakiecie zależy od ich grubości. Najwięcej w jednym pakiecie znajduje się płyt z rdzeniem styropianowym o grubości 50 mm (22 szt.), a najmniej paneli grubych na 200 milimetrów (5 szt.). 

Pakiety płyt warstwowych Paneltech
Fot. 4. Pakiety płyt warstwowych Paneltech

W zależności od rodzaju płyt warstwowych dopuszcza się przewożenie 2 lub 3 warstw pakietów. Rozładunek pakietów na miejscu budowy może być wykonany wyłącznie za pomocą urządzeń przeznaczonych do podnoszenia horyzontalnego. Pakiety o długości powyżej 6 m należy transportować za pomocą dwóch wózków widłowych lub z wykorzystaniem pasów transportowych z trawersem typu H. Transport płyt z pakietu na miejsce montażu powinien zostać przeprowadzony za pomocą przyssawek dobranych do rodzaju panelu. 

Płyty warstwowe montowane są do konstrukcji za pomocą stalowych łączników. Ilość łączników oraz ich rozmieszczenie, a także rozstaw konstrukcji i szerokość podpór określa projektant, dla którego wsparciem mogą być tabele obciążeń płyt. 

Estetyka elewacji wykonanej z paneli izolacyjnych

Ze względu na swoją budowę wszystkie rodzaje płyt warstwowych tworzą estetycznie wyglądające elewacje. Efekt ten można uatrakcyjnić, stosując kolorowe okładziny paneli dostępnych w bogatej palecie RAL. Dzięki temu można także tworzyć ciekawe połączenia kolorystyczne na fasadach oraz dachach budynków z płyt warstwowych. Dodatkowym urozmaiceniem jest możliwość montażu paneli w układzie pionowym oraz poziomym.

Obiekt wykonany z płyt warstwowych ściennych Paneltech
fot. 5. Obiekt wykonany z płyt warstwowych ściennych Paneltech

Na estetykę elewacji z płyt warstwowych wpływ ma także rodzaj profilowań okładzin. Od strony zewnętrznej panele mogą być gładkie lub posiadać następujące rodzaje profilowania:

 • linia, 
 • mikrofala,
 • mikrolinia,
 • mikrorowek (tylko płyty PIR / PUR),
 • trapez (jedynie płyty dachowe).

Od wewnątrz okładziny także mogą być gładkie albo posiadać profilowanie o kształcie linii lub rowka. Jednakże ze względu na możliwość wystąpienia mikropofalowań, które negatywnie wpływają na estetykę paneli, nie rekomendujemy stosowania gładkich powierzchni okładzin płyt warstwowych oraz profilowania w kształcie rowka. 

Ceny płyt warstwowych

W stosunku do grubości najtańsze są płyty styropianowe. Jednakże porównując płyty o podobnej izolacyjności termicznej, niewiele droższe są płyty z rdzeniem poliuretanowym PUR/PIR. A dodatkowo posiadają one zdecydowanie lepsze parametry techniczne, co powoduje, że są najchętniej kupowanym produktem na rynku krajowym i światowym. Najwyższą cenę mają płyty z rdzeniem z wełny mineralnej, dlatego stosowane są tylko tam, gdzie wymaga tego sytuacja.

 

Płyty warstwowe Paneltech w różnych wariantach rdzeni

Fot. 6. Płyty warstwowe Paneltech w różnych wariantach rdzeni

W ofercie Paneltech znajdują się wszystkie omawiane w tym artykule rodzaje płyt warstwowych. Wybór konkretnego rdzenia oraz jego grubości determinują wymagania, które ma spełniać obiekt budowlany np. w zakresie odporności ogniowej czy przenikania ciepła. 

Płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym polecane są do zastosowań ekonomicznych oraz tam, gdzie duże znaczenie ma niska waga systemu lekkiej obudowy. Z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej można budować ściany i dachy o podwyższonych właściwościach odporności ogniowej. Wełna posiada też dobre parametry izolacyjne i akustyczne. Natomiast panele izolacyjne z pianki PIR / PUR posiadają najniższy w tym zestawieniu współczynnik przewodzenia ciepła, dzięki czemu mogą być cieńsze przy zachowaniu zbliżonych parametrów termoizolacyjności oraz posiadają najlepszy stosunek ceny do właściwości. 

Panele warstwowe wykorzystuje się do budowy całorocznych obiektów rolniczych, takich jak magazyny i przechowalnie. Specjalne powłoki FARM zabezpieczają panele przed wysokimi stężeniami amoniaku, dzięki czemu z odpowiednich rodzajów płyt warstwowych wznosić można również budynki hodowlane. W praktyce te nowoczesne materiały budowlane znajdują w rolnictwie szerokie zastosowanie. 
 

paneltech.pl/plyty-warstwowe

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO