KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Najnowsze odmiany jęczmienia jarego do uprawy w rolnictwie ekologicznym

Opublikowano 19.03.2021 r.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzi, w ramach Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO), badania nad przydatnością odmian różnych roślin, w tym zbóż jarych do uprawy w rolnictwie ekologicznym. Były one w 2020 r. wykonane w sześciu punktach badawczych, zlokalizowanych na terenie Polski, reprezentujących różne rejony uprawy.

Doświadczenia z jęczmieniem zlokalizowano na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego, pszennego dobrego i pszennego bardzo dobrego. Szczególnie uwzględniono 11 nowych odmian: Esma, Radek, Rubaszek, Avatar, MHR Fajter, Etoile, Pilote, Bente, KWS Vermont, Farmer, Mecenas.

Analiza wykazała istotne różnice w plonowaniu testowanych odmian jęczmienia jarego. Stwierdzono ponadto inną ich reakcję w poszczególnych miejscowościach. Dlatego przy określaniu przydatności dla systemu ekologicznego wskazane jest rozpatrywanie tej cechy uwzględniając konkretny rejon Polski. Dla naszego województwa najbardziej miarodajne wyniki wydają się pochodzić z Grabowa.

Średnie plony jęczmienia jarego w 2020 r. wahały się od 32,3 dt/ha w Osinach (woj. lubelskie) na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego do 67,1 dt/ha w Tarnowie na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego.

W stosunku do wzorca najwyżej plonowały odmiany: Esma (108% wzorca) i Avatar (105% wzorca). Powyżej średniej uplasowały się: Radek, Rubaszek, Bente, KWS Vermont i Mecenas. Najsłabiej wypadła Etoile (87% wzorca).

Najdorodniejszym ziarnem wyróżniały się najwyżej plonujące odmiany: Esma (masa tysiąca ziaren – MTZ – 44,7 g) i Avatar (44,3 g). Najdrobniejszym ziarnem cechowała się najniżej plonująca odmiana Etoile (37,3 g). W doświadczeniach przeprowadzono również ocenę podatności odmian jęczmienia jarego na patogeny grzybowe. Jest to bardzo ważne, ponieważ rolnictwo ekologiczne nie dopuszcza stosowania chemicznych fungicydów i porażenie ziarna często decyduje o jakości plonu.

Najczęściej występującymi chorobami były: plamistość siatkowa jęczmienia i rdza karłowa. Zaobserwowano również: pasiastość liści jęczmienia, mączniaka prawdziwego i głownię pyłkową, ale raczej w niewielkim nasileniu i nie we wszystkich lokalizacjach.

Badane odmiany wykazywały na ogół niską albo średnią odporność na plamistość siatkową – otrzymywały 5,6-6,9 stopnia w skali 9-punktowej (przypomnijmy, że im więcej punktów, tym lepiej). Korzystnie wyróżnił się Avatar, uzyskując 7,0 punktów, natomiast małą odporność (w zakresie 5,6-5,9) stwierdzono u odmian: Etoile, Pilote i Bente.

Na rdzę karłową jęczmienia średnią odpornością wykazywały się: Rubaszek i Etoile (6,8) oraz Esma i Farmer (6,9), natomiast dobrą – Pilote i Bente (7,2).

Ocena ekonomiczna upraw była prowadzona w oparciu o wskaźnik opłacalności, czyli stosunek wartości produkcji do wartości kosztów bezpośrednich, wyrażony w procentach. Zgodnie z oczekiwaniami, najbardziej opłacała się technologia produkcji z zastosowaniem własnego materiału siewnego i sprzedaż plonu z premią za produkt ekologiczny. Średnia wartość wskaźnika w tym wariancie okazała się najwyższa w Osinach (786%), a najniższa w Grabowie (674%).

Najniższą opłacalność uzyskano w wariancie z zastosowaniem kwalifikowanego materiału siewnego oraz sprzedażą ziarna po cenach produktu konwencjonalnego. Jej średnia wartość wahała się od 276% w Grabowie do 322% w Osinach.

 

 

Andrzej Bartosik

ŁODR w Bratoszewicach

Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO