KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Ekologiczna uprawa kukurydzy - dobre praktyki w zwalczaniu chwastów

Opublikowano 26.04.2023 r.
Ważną częścią produkcji w wielu gospodarstwach ekologicznych jest chów bydła, w tym krów mlecznych. Zapewnienie dla nich odpowiedniej ilości pasz objętościowych o zwiększonej zawartości węglowodanów (pasz energetycznych) jest bardzo istotne. Zalety kukurydzy sprawiają, że budzi ona coraz większe zainteresowanie wśród rolników ekologicznych. Istotnym problemem staje się wtedy ograniczenie zachwaszczenia spowodowanego wolnym początkowo wzrostem tej rośliny i jej uprawą w szerokich rzędach.

Walkę z chwastami najlepiej rozpocząć podorywką, którą należy wykonać możliwie jak najwcześniej po zbiorze przedplonu. Powinna być płytka, wykonana na głębokość 5-7 cm. Taki zabieg ogranicza straty wilgoci w glebie, niszczy już rosnące rośliny niepożądane i pobudza nasiona do kiełkowania. Aby uniknąć strat wody, należy następnie jak najszybciej pole zabronować. W miarę wschodów chwastów można stosować kultywator lub ciężkie brony. Orka zimowa wykonana na głębokość 25-30 cm powinna być pozostawiona w ostrej skibie. Powoduje to, że część nasion niechcianych gatunków przemieszcza się w głąb, co uniemożliwia im wschody, natomiast część, zwłaszcza nasion roślin jarych, kiełkuje i ginie w trakcie mrozów podczas zimy.

Podejście – nazwijmy je tradycyjne – mówi, że wiosną, gdy tylko warunki wilgotnościowe pozwalają na wjazd bez groźby zniszczenia struktury gleby, należy przystąpić do bronowania. Zmniejszy to parowanie i przyspieszy nagrzanie ziemi, a w efekcie pobudzi kolejne nasiona do kiełkowania. Ponowny taki zabieg niszczy wschodzące chwasty. Te, co wzejdą w rzędach oraz ich bezpośrednim sąsiedztwie, niszczone są ręcznie, a w międzyrzędziach – opielaczami. Skuteczne pielenie – to wyrywanie lub motyczenie zielska we wczesnym stadium wzrostu. Usuwanie go w fazie zaawansowanego rozwoju grozi uszkodzeniem systemu korzeniowego młodej kukurydzy. Pielenie i mechaniczne odchwaszczanie najlepiej wykonać podczas przeciętnego uwilgotnienia gruntu. Usuwanie chwastów z przesuszonej gleby niszczy jej strukturę i może być przyczyną uszkodzenia, a nawet wyrwania roślin kukurydzy. Pielenie w momencie, gdy powierzchnia jest silnie wilgotna powoduje wtórne ukorzenianie się
roślin niepożądanych.

Zadaniem opracowania sposobu ograniczenia ilości chwastów w uprawie kukurydzy w gospodarstwach ekologicznych zajął się także zespół pracowników Instytutu Uprawy i Nawożenia Gleb pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Księżaka.

W badaniach były oceniane, m.in., różne sposoby mechanicznej pielęgnacji z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi oraz pielnika szczotkowego. Ponieważ ważnym elementem zapewniającym wysoki poziom plonowania jest właściwe stosowanie nawozów, dlatego poszukiwano również optymalnej dawki nawożenia organicznego umożliwiającego uzyskanie wysokich plonów o dobrej jakości surowca kiszonkarskiego.

Doświadczenie przeprowadzono na glebie kompleksu żytniego dobrego, kl. IIIa; nawozów mineralnych nie stosowano. Brane były pod uwagę dwa poziomy dawek obornika kompostowanego – 20 i 40 t/ha, a także następujące sposoby pielęgnacji.

  • A – kontrola – bez zwalczania chwastów
  • B – pielnik szczotkowy 3 razy:

- po wschodach kukurydzy – 1-2 liście
- 4-6 liści kukurydzy
- 25-30 cm wysokości rośliny

  • C – opielacz 3 razy:

- po wschodach kukurydzy – 1-2 liście
- 4-6 liści kukurydzy
- 25-30 cm wysokości

  •  D – pielnik szczotkowy 2 razy:

- po wschodach kukurydzy
- 4-6 liści kukurydzy
oraz obsypnik – 25-30 cm wysokości.

Najwyższe plony świeżej i suchej masy kukurydzy wystąpiły w wariancie D, gdy do pielęgnacji wykorzystano dwukrotnie pielnik szczotkowy oraz jeden raz obsypnik.

Zwiększenie dawki nawożenia organicznego z 20 do 40 t/ha na obiektach pielęgnowanych mechanicznie, jak i na kontroli korzystnie wpływało na poziom plonowania suchej masy, choć różnice nie są tak wielkie, jak można by oczekiwać. Brak pielęgnacji mechanicznej (wariant A), bez względu na dawkę nawożenia organicznego sprawił, że plony suchej masy na obiekcie kontrolnym były o około 60% mniejsze niż na pozostałych. Również tam uwidoczniły się największe procentowe różnice w plonowaniu między nawożeniem 20 i 40 t. Wysokość dawki zastosowanych nawozów organicznych nie wpłynęła istotnie na różnice w liczebności i składzie gatunkowym chwastów. Przy optymalnych warunkach wilgotnościowych tylko pielęgnacja mechaniczna spowodowała w tym doświadczeniu ich zniszczenie w ok. 77%, co w warunkach rolnictwa ekologicznego należy uznać za skuteczną metodę odchwaszczania.

  Andrzej Bartosik, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO