KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Nowe rasy mięsne owiec

Opublikowano 29.07.2022 r.
Zainteresowanie chowem i hodowlą owiec w Polsce zwiększa się ostatnio bardzo wyraźnie, zwłaszcza  wśród rolników prowadzących małe gospodarstwa, którzy chcą zagospodarować grunty dotychczas odłogowane albo tereny o niekorzystnych warunkach (ONW), gdzie prowadzenie produkcji rolnej jest utrudnione.

rasy mięsne owiec

Rasy mięsne owiec

Aby sprostać oczekiwaniom hodowców, od dłuższego czasu prowadzono w Polsce prace nad wytworzeniem ras i linii owiec, które charakteryzowałyby się wysoką plennością oraz wykazywałyby dobre cechy mięsne. Ze względu na brak w naszym kraju ras typowo mięsnych podejmowano próby doskonalenia tych rodzimych w celu uzyskania rasy plenno-mięsnej, która dobrze wykorzystywałaby tereny niekorzystne rolniczo. Poszukiwano owiec, które byłyby dostosowane do warunków siedliskowych Polski centralnej. I tak, z połączenia owcy wrzosówki i berrichon du cher wytworzono linię WROBER, która oficjalnie została zatwierdzona decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 31 z 23 kwietnia 2020 roku. Owce nowej linii cechują się

 • wysokimi wskaźnikami rozrodu 
 • zdrowotnością 
 • odpornością na niekorzystne warunki 
 • asezonalnością rozrodu 
 • zwiększoną wydajnością rzeźną 
 • szybszym tempem wzrostu 
 • zwiększoną masą ciała.

Wysokie wskaźniki ich rozrodu pozytywnie wpływają na opłacalność produkcji i na skrócenie czasu pracy przy zwierzętach. Ich odporność i zdrowotność pozwalają na utrzymanie stada na terenach niewykorzystywanych rolniczo, co dodatkowo wpływa na obniżenie kosztów. Ponadto owce linii WROBER mogą przebywać cały rok pod chmurką, nie są więc potrzebne specjalnie przystosowane budynki inwentarskie, wystarczą jedynie wiaty. Główną bazę pokarmową stanowią pastwiska. Wypasanie na nieużytkach zapobiega ponadto degradacji krajobrazu. Pozyskiwane mięso baranie i jagnięce przeznaczane jest zazwyczaj na użytek własny i rynek lokalny.

Podczas prac nad nową linią w rejonie roztoczańskim wyodrębniono odmianę czarną, która decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 32 z 23 kwietnia 2020 roku została nazwana owcą roztoczańską.

Owce w obu odmianach umaszczenia, dzięki wynikom rozrodczym oraz wydajności rzeźnej mają duże szanse na to, aby zdobyć uznanie wśród lokalnych gospodarzy. A ich mięso może zyskać popularność wśród konsumentów jagnięciny i baraniny. Owce linii WROBER oraz owce roztoczańskie uzyskują masę ubojową w 7.-8. miesiącu życia, co bardzo korzystnie wpływa na jakość i smak mięsa (podobny do dziczyzny).

Na pewno na te zwierzęta powinni zwrócić uwagę rolnicy, którzy myślą o hodowli ekologicznej czy o przydomowej produkcji, a także o uatrakcyjnieniu gospodarstw agroturystycznych.

 
Aleksandra Świątek
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:owcerasy mięsne owiec
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO