KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Zależy ci na skróceniu czasu na przygotowanie kart przekazania odpadu? Dowiedz się jak zrobić to z programem do obsługi BDO!

Opublikowano 26.07.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Aktualnie obowiązujące prawo nakłada na firmy komunalne wiele obowiązków, które znacząco wykraczają poza standardowe wymogi dotyczące wszystkich przedsiębiorców. Należy do nich chociażby prowadzenie ewidencji odpadów czy przygotowywanie kart ich przekazania. Zarządzanie podmiotem i sprawozdawczość będą prostsze dzięki programom do obsługi BDO.

Elektroniczna rejestracja odpadów

Firmy, które przetwarzają odpady, produkują je lub wprowadzają na krajowy rynek, muszą skrupulatnie rozliczać się z tego faktu i prowadzić szczegółową ewidencję. BDO, czyli Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, pozwala z jednej strony na rejestrację tych podmiotów, a z drugiej na składanie odpowiednich sprawozdań w formie elektronicznej. Co ważne: widniejący w BDO przedsiębiorcy od 1 stycznia 2020 roku muszą prowadzić sprawozdawczość i dokonywać rejestracji odpadów właśnie w ten sposób.

Kto musi złożyć wpis do BDO?

Obowiązek rejestracji i sprawozdawczości dotyczy kilku grup podmiotów. Należą do nich:

 

 • Firmy wytwarzające odpady, które prowadzą ewidencję odpadów,

 • Przedsiębiorstwa wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny,

 • Producenci lub importerzy opakowań, a także podmioty nabywające je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych.

 

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów z 1 stycznia 2020 roku, określa rodzaje i ilości odpadów, których wytwarzanie nie wymaga wpisu do BDO.

 

Jak działa program do obsługi BDO?

Obowiązek sprawozdawczy jest rozbudowany, a za jego niedopełnienie grożą surowe kary. Tworzony przez firmy takie jak GS Software program do obsługi BDO ułatwia zarządzanie odpadami oraz całym podmiotem, który zajmuje się ich przetwarzaniem. Szczególną rolę odegra więc w przypadku firm komunalnych.

Aplikacja zawiera także aktualne wzory dokumentów, w tym m.in. karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów, zbiorczą kartę przekazania odpadów czy aktualny katalog odpadów, metod ich odzysku i unieszkodliwiania.

Najlepsze programy do obsługi BDO można także integrować z innymi narzędziami, w tym z wagami i systemami monitoringu. Oddzielne moduły ułatwią natomiast między innymi rozliczenia z kontrahentami. Użytkownik ma też możliwość utworzenia jak i przypisania kart do ważeń wykonanych na wadze samochodowej. Można też w prosty sposób przypisać wiele kart przekazania odpadu (KPO/KPOK) do ewidencji (KEO/KEOK).

 

Jak wypełnić wniosek BDO?

Od 1 stycznia 2020 roku rejestracja w BDO jest możliwa w formie elektronicznej. To spore uproszczenie dla przedsiębiorcy objętego tym obowiązkiem, ponieważ wszystkie procedury można załatwić online — wystarczy dostęp do internetu. Cały proces nie powinien przy tym zająć więcej niż 30 minut.

Aby zarejestrować się do BDO, trzeba posiadać także dostęp do Profilu Zaufanego powiązanego z działalnością gospodarczą. Po zalogowaniu i potwierdzeniu tożsamości należy wybrać w menu po lewej stronie zakładkę Wnioski, a następnie wskazać Nowy wniosek rejestracyjny.

Po potwierdzeniu chęci utworzenia wniosku konieczne będzie podanie danych identyfikacyjnych podmiotu, w tym nazwy, numeru NIP, adresu siedziby oraz informacji na temat wdrożonych systemów jakości lub zarządzania środowiskowego.

Po utworzeniu miejsca prowadzenia działalności można przejść do zakładki opcje, a następnie do tabel. W kreatorze trzeba będzie uzupełnić informacje wymagane w przypadku konkretnego profilu działalności. Co ważne: w trakcie zakładania BDO trzeba załączyć również skan potwierdzenia wniesienia opłaty rejestracyjnej oraz innych wymaganych dokumentów.

materiał partnera

POWIĄZANE TEMATY:bdokarta przekazania odpadu
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO