KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Spotkanie z organizacjami zrzeszającymi lekarzy weterynarii

Opublikowano 27.07.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Lech Kołakowski spotkali się dziś w siedzibie MRiRW z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy weterynarii. W spotkaniu uczestniczył także główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk.

Uczestnicy

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji: Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Sekcji Krajowej Pracowników Weterynarii NSZZ „Solidarność” i Stowarzyszenia „Medicus Veterinarius”.

Omówione tematy

Podczas spotkania omawiano uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii.

Ustalenia

Uzgodniono, że Główny Lekarz Weterynarii dokona ponownej analizy projektu i we współpracy z organizacjami podejmie działania w celu ustalenia ostatecznych stawek wynagrodzeń.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO