KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Matka Boska Łaskawa - patronka Warszawy i „Cudu Nad Wisłą”.

Opublikowano 12.08.2022 r.
przez Lidia Lasota
Polacy obrali sobie Maryję na swoją królową. A Warszawiacy w XVII wieku Matkę Bożą Łaskawą na patronkę stolicy. Maryja odpowiedziała na prośby setek tysięcy ludzi, władz, mieszkańców, generałów i szeregowych żołnierzy, którzy modlili się o cud odwrócenia od Warszawy bolszewickiej nawały. I cud się stał. Zjednoczony naród wybłagał zwrot w z góry przegranej wojnie. Czerwonoarmiści uciekali przed Matką Bożą w popłochu.

 

Obraz Matki Bożej Łaskawej znajduje się w kościele ojców jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. Maryja przedstawiona jest w różowej sukni i niebieskim płaszczu, z rozłożonymi szeroko rękoma, w dłoniach trzyma połamane strzały. Wizerunek ten namalowany został przez nieznanego warszawskiego artystę na zamówienie rektora pierwszego konwentu pijarów  na ziemiach polskich, ks. Hiacynta Orsellego. Z przeznaczeniem na ołtarz kościoła pijarów przy ul. Długiej. Obecnie jest to katedra polowa.  Już 24 marca 1651 r. w obecności nuncjusza papieskiego arcybiskupa Jana de Torres został uroczyście wprowadzony do świątyni. Nuncjusz odczytał bullę papieża Innocentego X  ustanawiającą święto „Mater Gratiarum Varsaviensis” na drugą niedzielę maja.

W 1662 r. magistrat miasta wobec szerzącej się zarazy, zarządził szczególne modlitwy przebłagalne. Obraz niesiono w uroczystej procesji wzdłuż wewnętrznych murów miasta. Po ustaniu strasznej epidemii cholery podjął uchwałę w której ogłoszono Matkę Bożą Łaskawą Patronką Warszawy. Wtedy to ukoronowano obraz wotywną koroną. Jednocześnie powierzono Jej opiekę nie tylko nad stolicą, ale także nad całym Królestwem Polskim obwołując. 


Obraz do Powstania Listopadowego znajdował się do  w kościele pijarów i otaczany był niezwykłą czcią wiernych. Po upadku powstania kościół zamieniono w cerkiew. Wówczas pijarzy z ul. Długiej przenieśli się wraz z obrazem Matki Bożej Łaskawej do zrujnowanego, pojezuickiego kościoła na ul. Świętojańską. 


Po upadku Powstania Styczniowego wspierający akcję zbrojną pijarzy zostali nakazem carskim wygnani z Warszawy.  Po I wojnie światowej pieczę nad kościołem i obrazem przejęli jezuici. 

W 1920 r., ziemia radzymińska stała się miejscem krwawych walk z bolszewikami. Miasto Radzymin kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk. Gdy wydawało się, że już wszystko przepadło Maryja sama zainterweniowała. Swoim objawieniem zmieniła bieg historii! Właśnie Matka Boża Łaskawa – patronka Warszawy ukazała się nad ranem 15 sierpnia 1920 r. sowieckim sołdatom szykującym się do bitwy z polskimi wojskami. 
Maryja otoczona światłością - była doskonale widoczna na tle nocnego jeszcze nieba. Bolszewicy uciekali w popłochu. W wielkim przerażeniu, szybko się wycofywali wszystkimi drogami a także  na przełaj, przez pola. Wozy się łamały. A końmi, które padły z wysiłku  były usłane drogi. Dodać należy, że od ucieczki nie była ich w stanie odwieść nawet kara śmierci, która groziła za dezercję. Pamiętna noc z 14 na 15 sierpnia była najbardziej wstrząsającym momentem całego ich dotychczasowego życia: Na własne oczy ujrzeli Matier Bożiju!


15 sierpnia 1920 r. wojska polskie odbiły Radzymin. Następnego dnia pod wodzą marszałka Józefa Piłsudskiego przyszło zwycięskie uderzenie znad Wieprza. 


Biskup Józef Sebastian Pelczar,  kanonizowany przez Jana Pawła II –napisał w liście pasterskim: „Najświętsza Matka – okazała się znowu Matką i opiekunką narodu naszego, zaświadczyła przed całym światem, że ludu swego nie opuściła”. 


Po zakończonej wojnie miejsce cudu było licznie odwiedzane przez pielgrzymów. Ludzie otrzymywali tu liczne łaski. Doświadczali ich również mieszkańcy. W kronikach parafialnych opisano przypadek uzdrowienia, w obecności wielu świadków  ułomnej kobiety, który miał miejsce 6 sierpnia 1963 r., w Święto Przemienienia Pańskiego. Ta niepełnosprawna kobieta, z kościoła odległego o 2 km dowlokła się do kaplicy o kulach. Po modlitwie różańcowej odzyskała pełną sprawność w nogach. Kule, dowód całkowitego uzdrowienia, zawieszono na wieży kościelnej na polecenie ks. proboszcza Zygmunta Kowalskiego, który to całą sprawę opisał. 


W  kazaniu wygłoszonym w Katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie,  8 grudnia 1920 r. Józef Teodorowicz arcybiskup lwowski, obrządku ormiańskiego powiedział: 


„Niechaj wodze spierają się i swarzą, niech długo i uczenie rozprawiają jaki to plan strategiczny do zwycięstwa dopomógł. Będziemy im wierzyli na słowo i słuszność przyznamy. Ale cokolwiek wypowiedzą nigdy nas o jednym nie przekonają, by plan, choćby najmędrszy, sam przez się dokonał zwycięstwa. (...) Tu pod Warszawą, taka była pewność przegranej, że wróg telegramami światu oznajmił; na dzień naprzód, jej zajęcie(...). Istotnie modlitwy pomogły. Nie ujęły zasługi wodzom ni chwały męstwa żołnierze, nie ujęła też wartości ofiarom i wysiłkom całego społeczeństwa, ale modlitwą rozegrały, modły „Cud nad Wisłę" sprowadziły. Dlatego cokolwiek mówić czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją „Cudem nad Wisłą" i jako cud przejdzie ona do historii. (...) Cud pod Warszawą był dopełnieniem wskrzeszenia Polski (...)Bóg łaskę zwycięstwa i „Cud nad Wisłą" dał nam przez ręce Tej, która Polski jest Królową (...) Cud pod Częstochową prowadził króla i naród do ślubów świętych. Niechajże Cud pod Warszawą zadziała to samo. Niechaj zwiąże naród cały w jedno bractwo wdzięcznych czcicieli Maryi i niech bractwo podejmie się dopełnienia zaciągniętych, a jeszcze nie wykonanych ślubów. Niechaj naród cały odnowiony sercem, nową ożywiony wiarą i miłością, woła ku Niej: „Królowo Korony Polskiej módl się za nami." 
 

źródło fot. 1

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO