KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Kiedy zaliczki na dopłaty? Znamy termin!

Opublikowano 26.08.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Od 17 października będzie możliwość wypłacania zaliczek na dopłaty. Komisja Europejska wydała rozporządzenia umożliwiające zaliczkowania płatności, a minister rolnictwa przygotował projekt rozporządzenia, który właśnie znajduje się w konsultacjach.

zaliczki dopłat bezpośrednich

Dopłaty bezpośrednie - wypłata zaliczek

To dobra wiadomość dla rolników, bo środki do produkcji rolnej drożeją, a dodatkowo ich wartość ,,zjada'' inflacja. Wcześniej otrzymane pieniądze mogą być wydane znacznie efektywniej. 


- Ramy dla terminu wypłaty zaliczek oraz ich dopuszczalnej procentowej wielkości określają przepisy Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 75 ust. 1 akapit trzeci lit. a rozporządzenia nr 1306/2013 państwa członkowskie mogą, przed dniem 1 grudnia, ale nie przed dniem 16 października, wypłacać zaliczki w wysokości do 50% w przypadku płatności bezpośrednich - poinformowało ministerstwo rolnictwa.


Oznacza to, że pierwszym dniem wypłaty zaliczek na dopłaty może być 17 października.


W uzasadnieniu podano także, że  zaliczki będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzone w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1–3 rozporządzenia nr 1306/2013 (tj. kontroli administracyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw - również kontroli na miejscu) jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.


- Mając na uwadze szczególne trudności, jakich doświadczają rolnicy, w szczególności ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19 oraz rosyjską inwazją na Ukrainę, należy uznać, że ważny interes państwa wymaga wejścia w życie projektowanego rozporządzenia w proponowanym terminie. Projektowane rozporządzenie nie nakłada żadnych obowiązków na beneficjentów wsparcia bezpośredniego. Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego - poinformowało ministerstwo w uzasadnieniu projektu.


Co ważne: Otrzymanie zaliczki nie jest uwarunkowane złożeniem dodatkowego wniosku, a więc nie wiąże się z żadnymi obciążeniami formalnymi.
Pełen projekt rozporządzenia znajdziemy TUTAJ
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO