KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Usługi rolnicze i leśne – jest jeszcze czas na złożenie wniosku

Opublikowano 29.08.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Do 21 października 2022 r. można ubiegać się o dofinansowanie w zakresie rozwoju usług rolniczych i leśnych.

rozwój usług rolniczych i leśnych

Rozwój usług rolniczych i leśnych

Jest to pomoc udzielana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności, a złożone dotychczas wnioski opiewają na kwotę niemal 114 mln zł.

Wnioski do 21 października 2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W tym naborze wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o:

  •     usługi leśne;
  •     usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji;
  •     usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych;
  •     usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.

W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Warunek ten nie dotyczy trzech pozostałych zakresów usług.

Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Poziom refundacji zależy od rodzaju usług. Refundacja w wysokości do 50 proc. udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów dotyczy inwestycji w rozwój usług związanych z rolnictwem lub leśnictwem oraz przedsięwzięć dotyczących mycia i dezynfekcji. Natomiast 65 proc. dofinansowania przysługuje, gdy działalność związana jest z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych oraz wykorzystaniem technologii cyfrowych.

W ramach trwającego od 7 lipca 2022 r. naboru do tej pory zostało złożonych 257 wniosków na kwotę prawie 114 mln zł. Najliczniejsze grono starających się o pomoc stanowią rolnicy z województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Źródło: ARiMR

POWIĄZANE TEMATY:usługi rolnicze
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO