KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Spółki strategiczne KOWR

Opublikowano 29.08.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprawuje nadzór właścicielski na działalnością 31 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółki te odgrywają wiodącą rolę w kreowaniu i upowszechnianiu postępu biologicznego w polskim rolnictwie, który w postaci nowych odmian roślin oraz kolejnych pokoleń zwierząt hodowlanych jest dostępny dla krajowego rolnictwa.

 

Ze względu na wiodący kierunek prowadzonych prac hodowlanych można wydzielić 3 grupy spółek: spółki hodowli zwierząt gospodarskich (bydło, świnie i owce) – 17 spółek, spółki hodowli koni i stada ogierów – 13 spółek oraz jedna spółka hodowli roślin.


Jedną spośród tzw. spółek strategicznych nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest „PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki” Sp. z o.o. To w niej dzięki pracy hodowców i wieloletnim badaniom powstają nowe, wydajne odmiany pomidorów, ogórków, fasoli czy kapusty, które później trafiają do plantatorów warzyw, właścicieli gospodarstw szklarniowych czy działkowców. Własnością spółki jest ponad 330 odmian roślin warzywnych co stanowi ponad 50 proc. odmian tych roślin z krajowej hodowli wpisanych do Rejestru Odmian. 
Podstawowym celem pracy hodowlanej prowadzonej w spółkach zajmujących się hodowlą zwierząt jest produkcja materiału zarodowego dla doskonalenia populacji masowej zwierząt gospodarskich, które prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi programami hodowli opracowanymi w oparciu o krajowe programy doskonalenia ras: bydła, trzody chlewnej, owiec oraz koni. Do podstawowych celów działalności spółek zalicza się ochronę zasobów genetycznych, wdrażanie nowych technologii oraz zaopatrywanie hodowli krajowej w najwyższej jakości materiał hodowlany. Hodowlę bydła mlecznego prowadzi łącznie 29 spółek, hodowla świń prowadzona jest w 3 spółkach, natomiast hodowla owiec i produkcja owczarska prowadzona jest w 4 spółkach nadzorowanych przez KOWR. 


W oborach spółek KOWR hodowanych jest pięć ras bydła użytkowanego w kierunku mlecznym: polska holsztyńsko-fryzyjska (PHF) w dwóch odmianach (HO – czarno biała i RW – czerwono biała), polska czerwono-biała (ZR), jersey (JE), polska czerwona (RP) oraz simental (SM). Łącznie utrzymywane jest ponad 48,5 tys. sztuk bydła mlecznego, w tym 20,6 tys. krów mlecznych. Najbardziej liczna jest rasa PHF. Krowy ze spółek KOWR stanowią jedynie 3% krów będących pod kontrolą użytkowości w kraju, jednak od tej stosunkowo małej populacji pochodzi prawie połowa postępu hodowlanego bydła mlecznego w Polsce. Średnia wydajność mleka od krowy w stadach KOWR na koniec 2021 roku wyniosła 11 245 kg. Krowy w spółkach KOWR osiągają ciągły wzrost wydajności mleka a także zdobywają czołowe lokaty na krajowych i regionalnych wystawach hodowlanych. Stada zarodowe KOWR reprezentują bardzo wysoki poziom genetyczny, dlatego też do jego utrzymania korzystają z zasobów genetyki światowej, używając do kojarzeń nasienie wybitnych buhajów krajowych i zagranicznych.


Podstawowym założeniem programu doskonalenia ras świń w chlewniach spółek jest dostarczanie hodowli terenowej najlepszego materiału reprodukcyjnego. Między innymi prowadzony jest program hybrydyzacji umożliwiający hodowcom zakup mieszańców, knurków i loszek w odpowiednich zestawach genotypowych. Na koniec 2021 r. hodowla świń prowadzona była w 3 spółkach, w których znajdowały się 324 lochy objęte oceną. W stadach spółek hodowane są rasy świń wykorzystywane w programie doskonalenia: wielka biała polska (wbp), polska biała zwisłoucha (pbz) oraz duroc.


Hodowla owiec i produkcja owczarska prowadzona jest w 4 spółkach nadzorowanych przez KOWR. W 2021 roku średnia liczba matek wyniosła 809 szt.  Na koniec 2021 r. liczba matek, które co najmniej raz się wykociły, wyniosła 774 szt. W spółkach hodowane są następujące rasy owiec: merynos polski, merynos polski w starym typie, berrichon du cher oraz suffolk.  


Wśród spółek strategicznych jest 13 jednostek samodzielnie prowadzących hodowlę koni  (Stadniny Koni i Stada Ogierów) oraz 3 jednostki wchodzące organizacyjnie w struktury innych spółek. Spółki te hodują osiem ras koni. Hodowla koni prowadzona jest w celu doskonalenia najcenniejszego materiału genetycznego dla potrzeb krajowej hodowli oraz zachowania rodzimych ras. Działalność ta obejmuje również szeroko pojęte usługi w zakresie rozrodu koni dla hodowli terenowej, co jest związane z funkcjonowaniem, organizacją oraz zadaniami Stad Ogierów. Konie użytkowane są w czterech dyscyplinach jeździeckich: ujeżdżeniu, skokach przez przeszkody, WKKW oraz powożeniu zaprzęgami jedno i wielokonnymi. Spółki będące pod nadzorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa utrzymują łącznie około 2270 koni, w tym 790 klaczy elitarnych i 200 ogierów hodowlanych. 
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO