KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 maja 2017

BHP w gospodarstwie

Rolnik wykonuje codziennie kilka lub nawet kilkanaście różnych prac. Przy takiej różnorodności łatwo o wypadek. Zagrożenia towarzyszące rolnikom można podzielić na kilka kategorii.

Zagrożenia chemiczne

Do zagrożeń chemicznych zaliczamy kontakt ze środkami ochrony roślin, nawozami sztucznymi, paliwami i smarami. Działają one bardzo niekorzystnie na organizm człowieka, powodując zatrucia.


Zagrożenia pyłowe

To przede wszystkim choroby dróg oddechowych i płuc wywołane szkodliwym działaniem pyłów powstałych w procesach mielenia, szlifowania, kruszenia, bronowania, młócenia, cięcia drewna, siewu.


Zagrożenia mechaniczne

Zagrożenia mechaniczne są powodowane przez maszyny i środki transportowe w wyniku niewłaściwego ich użytkowania lub awarii, wystające elementy konstrukcji i budowli, spadające przedmioty, śliskie nierówne powierzchnie, żywe zwierzęta. Skutkami najczęściej są urazy ciała, a niekiedy nawet śmierć.


Zagrożenia biologiczne

Zagrożenia biologiczne są powszechne w środowisku rolniczym. Powodowane są przez makro- i mikroorganizmy oraz wytwarzane przez nie substancje (bakterie, wirusy, grzyby, toksyny, alergeny), które oddziałują na układ oddechowy i skórę. Podczas wykonywania wielu prac rolnik jest narażony na działanie czynników zakaźnych pochodzenia zwierzęcego oraz na alergie i toksyny produkowane przez rośliny uprawne. Aby zapobiec szkodliwemu działaniu czynników biologicznych, należy dbać o czystość i sprawną wentylację pomieszczeń inwentarskich oraz magazynów zbóż i słomy.


Zagrożenia pogodowe

Podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnicy narażeni są na zmienne warunki pogodowe, często o niekorzystnym wpływie na człowieka. Należą do nich przede wszystkim opady atmosferyczne, zmiany temperatur, zmienna wilgotność powietrza.


Zagrożenie prądem elektrycznym

Zły stan instalacji elektrycznych w pomieszczeniach gospodarskich lub używanie wadliwych i nieodpowiednich urządzeń może być przyczyną wypadków lub chorób. Porażenia i poparzenia prądem często są wynikiem lekkomyślności i braku wiedzy o zagrożeniach.


Zagrożenie hałasem

Hałas należy do głównych czynników szkodliwych występujących w pracy rolnika i towarzyszy mu praktycznie zawsze. Hałas generowany jest w wyniku pracy maszyn i urządzeń obecnych w każdym gospodarstwie rolnym. Jeżeli hałas przekracza dopuszczalne normy, należy stosować ochronniki słuchu, odpowiednio dopasowane do poziomu hałasu.

Dodatkowe zagrożenie stwarzają osoby znajdujące się w gospodarstwie, które nie uczestniczą w pracy, a swoim postępowaniem mogą narazić siebie i innych na niebezpieczeństwo.
Rolnicy dwa razy częściej niż inne grupy zawodowe ulegają wypadkom. W większości przypadków można by im zapobiec, dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na stan techniczny maszyn i urządzeń, dróg ewakuacyjnych, budynków gospodarskich oraz wyposażenie przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy.
Obowiązkiem rolnika jest zapewnienie bezpieczeństwa sobie i innym osobom pracującym oraz przebywającym na terenie gospodarstwa.

 

 

kontakt1.jpg
Dorota Drzazga
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Jeden z 16 Ośrodków Doradztwa Rolniczego w kraju. Podstawowym zadaniem KPODR jest udzielanie wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich oraz przedsiębiorcom związanym z przetwórstwem rolno-spożywczym w celu zwiększania dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy warunków życia na wsi.Główna siedziba znajduje się w Minikowie (pow. Nakielski). Ośrodek posiada oddziały w Zarzeczewie (pow. Włocławski) oraz w Przysieku (pow. Toruński). Posiada własne wydawnictwo,które jest wydawcą miesięcznika Wieś Kujawsko-Pomorska oraz wielu poradników. Organizuje liczne wystawy i targi -m.in Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze "Agrotech" w Minikowie, które na obszarze 12ha odwiedza corocznie ok. 350 wystawców i około 35 tys. zwiedzających.

 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione