KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Nowe odmiany ozime

Opublikowano 09.09.2022 r.
Nie tylko w górach już dostrzec można pierwsze oznaki jesieni, ale i w środkowej Polsce też rozgościła się ona na dobre. Siewy ozimin trwają w najlepsze, tylko żeby jeszcze popadał deszcz...

Nowe odmiany ozime

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu na gospodarstwie zostawała ta osoba, która nie nadawała się do niczego innego. Obecnie rolnik jest osobą wykształconą i wykwalifikowaną. Niejednokrotnie może się pochwalić wyższym wykształceniem. Rolnicy ustawicznie się rozwijają i dlatego doskonale wiedzą, że jednym z głównych czynników wpływających na plonowanie roślin jest wybór „dobrej” odmiany. Gospodarze zwracają uwagę na ich fenotyp, odporność na choroby i cechy jakościowe. Śledzą pojawiające się co roku odmiany nowe, udoskonalone i dobierają te lepiej plonujące.

Jedną z najbardziej pożądanych cech upraw jest również ich zdolność do szybkiej regeneracji po wystąpieniu stresu. A przecież w tym roku pogoda nie rozpieszczała rolników. Długo doskwierało zimno, potem zaskakiwały nagłe skoki temperatury, susza, a żniwa były deszczowe… Z takimi warunkami musi zmierzyć się zarówno roślina jak i rolnik. Wprowadzane udoskonalenia odmian powinny przyczyniać się do ograniczania poziomu nawożenia mineralnego oraz minimalizowania liczby zabiegów chemicznej ochrony roślin, by jak najlepiej spełniać oczekiwania integrowanej
ochrony i produkcji. Dlatego wymogi są wysokie: zboża muszą lepiej wykorzystywać składniki pokarmowe znajdujące się w glebie oraz cechować się dużą odpornością na najważniejsze choroby i niektóre szkodniki.

Poniżej przedstawiono opisy odmian, które znalazły się na Liście Odmian Zalecanych do uprawy w województwie łódzkim w 2022 roku. Część z nich będzie można zobaczyć na Poletkach Demonstracyjnych ŁODR w Bratoszewicach.

Pszenice ozime

RGT Specjalist – odmiana chlebowa pszenicy ozimej o wysokim potencjale plonowania (8,5 t/ha). Jest szczególnie odporna na fuzariozę, mączniaka, rdzę i septoriozę plew. Jej mrozoodporność jest na poziomie 4/9. RGT Specjalist tworzy bardzo niski łan odporny na wyleganie. Rośliny wyjątkowo silnie się krzewią. Zalecany wysiew to ilość 240 – 280 szt./m2  w optymalnym terminie siewu i 280 – 350 szt./m2  w terminie
opóźnionym. Pszenica ta ma niewygórowane wymagania glebowe, doskonałe parametry ziarna i jeszcze lepszą odporność na choroby.

Euforia – odmiana chlebowa, o podwyższonej odporności na choroby oraz bardzo wysokiej tolerancji na wyleganie. Dobrze znosi uprawę w monokulturze oraz jest tolerancyjna na wczesny i opóźniony siew oraz na przedżniwny porost ziarna. Ziarno odmiany Euforia jest ciężkie, dorodne, dobrze wyrównane, o wysokiej zawartości białka, stabilnej liczbie opadania oraz nieprzeciętnej zawartości glutenu; Hodowca to HR Strzelce.

Opoka – jakościowa odmiana chlebowa (grupa A); jej walory prezentują się następująco: plenność dobra do bardzo dobrej; przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej; zimotrwałość prawie średnia (4,50); odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew – średnia, na rdzę brunatną i fuzariozę kłosów – dość mała, na rdzę żółtą – bardzo mała; rośliny wysokie do bardzo wysokich, o dość małej odporności na wyleganie; termin kłoszenia i dojrzewania średni; MTZ duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym duża; odporność na porastanie w kłosie średnia. To odmiana o przeciętnej tolerancji na zakwaszenie gleby.

LG Keramik – ten rodzaj pszenicy ozimej cechuje się dużą odpornością na rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Rośliny są dość niskie i tworzą zwarty łan. Cechą charakterystyczną odmiany są: duża odporność na wyleganie i dobra na osypywanie ziarna. Ziarno o dużej liczbie opadania i bardzo wysokiej gęstości 79,9 kg/hl powoduje, że to odmiana chlebowa o wysokim potencjale plonowania i dobrej zimotrwałości. Wspomnieć warto o dość grubym ziarnie (44,8 g). Wymagania glebowe – to gleby średnie i dobre.

Pszenżyto ozime

Belcanto – odmiana pastewna wyróżniająca się bardzo dobrą plennością i stosunkowo dużą zimotrwałością (5,5). Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki ocenia się powyżej średniej. Odporność na rdzę i septoriozę liści jest duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów – średnia, natomiast na pleśń śniegową i septoriozę plew – dość mała. Rośliny mają średnią wysokość, przeciętną odporność na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania jest dość późny, MTZ i wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym i odporność na porastanie w kłosie – duża. Odmiana ma średnią tolerancję na zakwaszenie gleby.

Medalion – odmiana bezostna, wyhodowana przez HR Strzelce. Jej zalety są liczne: bardzo wysokie plonowanie, zdrowotność, wysoka zimotrwałość oraz elastyczność w doborze stanowiska. Bardzo dynamicznie rozwija się jesienią, dobrze się krzewi, dzięki czemu można ją siać w terminach późniejszych, na stanowiskach po kukurydzy, burakach czy poplonach ścierniskowych. Mimo że rośliny mają długą słomę, posiadają bardzo wysoką odporność na wyleganie.

Toro – to odmiana pastewna o bardzo dobrej plenności. W porównaniu z innymi odmianami zimotrwałość ma średnią (5,0), a odporność na pleśń śniegową, mączniaka prawdziwego, choroby podstawy źdźbła i rdzę żółtą dość dużą, zaś na rdzę brunatną, rynchosporiozę, septoriozę liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów – średnią. Rośliny są dość niskie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni; ziarna drobne o małej MTZ; wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała; odporność na porastanie w kłosie średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia.

SU Liborius – z hodowli Saaten Union jest polecany na najsłabsze gleby pszenżytnie oraz stanowiska, gdzie występują okresowe niedobory wody. Jest tzw. pogromcą suszy. Zwraca uwagę ponadprzeciętnym poziomem plonowania i MTZ (powyżej 51 g). To jedna z najzdrowszych odmian w Krajowym Rejestrze, mająca podwyższoną odporność na wyleganie oraz wysoką zawartość białka.

Jęczmień ozimy

Mirabelle – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego, o bardzo dobrej plenności. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki jest przeciętny. Zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°). Odporność na ciemnobrunatną plamistość – dość duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia. Rośliny są dość wysokie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Ziarno o wysokiej MTZ, o gęstości w stanie zsypnym oraz zawartości białka na poziomie średnim; tolerancja na zakwaszenie gleby jest raczej przeciętna.

SU Lautine – odmiana dwurzędowa, typu pastewnego, o dość dobrej plenności. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki
przeciętny; zimotrwałość na tle gatunku średnia (5°); odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny są dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren jest dość duża, wyrównanie ziarna średnie, zaś gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odmiana ma
przeciętną tolerancję na zakwaszenie gleby.

Melia – odmiana wielorzędowa, typu pastewnego, o bardzo dobrej plenności. Przyrost plonu przy uprawie na wysokim poziomie agrotechniki powyżej przeciętnej; zimotrwałość na tle gatunku dość duża (5,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża, na rdzę
jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość średnia, na plamistość siatkową dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym oraz zawartość białka w ziarnie dość duże. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna.

Lautetia – z hodowli Saaten Union, jest nową, dwurzędową odmianą jęczmienia ozimego. Charakteryzuje się najwyższym plonowaniem w grupie odmian dwurzędowych – 101,63% wzorca. Tworzy ona bardzo niski łan, ok. 87 cm, odporny na wyleganie. Ponadto odmiana Lautetia jest bardzo odporna na choroby – szczególnie mączniaka, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę. Rośliny są zimotrwałe (4,5). Ziarno jest znakomitej jakości – MTZ 50 g, o bardzo dobrym wyrównaniu i znacznej zawartości białka.

Żyto ozime

Antonińskie – to odmiana nadająca się na większość stanowisk. Cechuje się wysokim potencjałem plenności i bardzo dobrą jakością. To wyjątkowo wytrzymałe żyto, odporne na choroby zbóż. Należy do wczesnych odmian populacyjnych, o wysokiej słomie. Bardzo dobrze plonuje na słabszych stanowiskach. Ta wysoka, wczesna odmiana żyta jest wyjątkowo odporna na wyleganie przed zbiorem plonów. Świetnie toleruje mrozy. Oznacza to, że może być wysiewana niezależnie od rejonu Polski. Odmiana wysoce zdrowotna, wyróżniająca się dużą odpornością na wszelkie choroby grzybowe żyta, bardzo dobrze radzi sobie przed zagrożeniem pleśnią śniegową i atakiem mączniaka prawdziwego.

KWS Jethro – odmiana mieszańcowa, charakteryzująca się wysoką odpornością na choroby. Wykazuje zdolność samodzielnego wytworzenia własnego pyłku. System Pollen Plus chroni łan żyta przed sporyszem. Pollen Plus to innowacyjna technologia, która pozwala roślinie na samodzielne wytwarzanie bardzo dużej ilości pyłku. Skutkuje to szybszym zapyleniem i powstawaniem ziarna. Duża odporność na porastanie ziarna, a także wysoka liczba opadania procentują dobrą jakością zbieranego surowca w przypadku trudnych żniw. Zaletami są także: ponadprzeciętna zdrowotność i plenność, duża odporność na wyleganie, znaczna liczba ziaren w kłosie, co się wiąże z uzyskaniem bardzo wysokiego plonu.

 
Katarzyna Bryk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO