KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Czy NIK zajmie się cenami nawozów?

Opublikowano 09.09.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Jest pierwsza odpowiedź najwyższej Izby Kontroli w sprawie tego, co dzieje się na rynku nawozów w  Polsce.

 

Niedawno Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Prezesa NIK o zbadanie zasadności drastycznych wzrostów cen nawozów w okresie od września 2021 r. do chwili obecnej oraz o zbadanie sytuacji na rynku zbóż w Polsce. 


Odpowiedź NIK niewiele wyjaśnia. Jest pełna kurtuazji, ale też niesie odrobinę nadziei na to, że NIK pochyli się nas sprawą drastycznych podwyżek cen nawozów.


- Odpowiadając na wystąpienia Pana Prezesa o przeprowadzenie przez Najwyższą Izbę Kontroli czynności kontrolnych w następujących obszarach: zasadności drastycznego wzrostu cen nawozów w okresie od września 2021 r. do chwili obecnej oraz sytuacji na rynku zbóż w Polsce, w związku ze znaczącym aktualnym spadkiem cen zbóż proponowanych polskim rolnikom, uprzejmie dziękujemy za przesianą korespondencję - odpowiada NIK.


Zdaniem NIK tematyka związana z interwencją Krajowej Rady Izb Rolniczych jest co najmniej interesująca i podejmowana już wcześniej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Izba podaje tu przykłady kontroli: Wybrane aspekty działalności Grupy Azoty SA oraz spółek zależnych (1/20/002]KGP), Prawidłowość działania służb i inspekcji odpowiedzialnych za kontrolę ilości i jakości zbóż importowanych do Polski przez przejścia graniczne z terenu województwa podkarpackiego (S/17/003/LRZ), Prawidłowość działania służb i inspekcji funkcjonujących na wybranych przejściach granicznych zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego, w zakresie kontroli ilości i jakości importowanych zbóż (S/17/005/LLU).


- Dostrzegając wagę podniesionej problematyki, a także jej istotność w kontekście społeczno-gospodarczym, chcemy zapewnić, że przedłożone przez Pana Prezesa wnioski zostały potraktowane z należytą starannością. NIK będzie na bieżąco uwzględniać wt. problematykę w prowadzonych analizach i podejmować ewentualne działania kontrolne w ramach posiadanych kompetencji, stosownie do nowych zjawisk i okoliczności. Przesłane wnioski zawierające cenne informacje będą mogły zostać uwzględnione w procesach analitycznych służących planowaniu przyszłej działalności kontrolnej NIK - podsumowuje w odpowiedzi Najwyższa Izba Kontroli.


Być może więc kontrola zostanie kiedyś podjęta, ale nie ma co liczyć na szybkie wnioski. Trudno w tym momencie nie przypomnieć niedawnej informacji z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w podwyżkach cen nawozów nie znalazł niczego niezgodnego z prawem.

POWIĄZANE TEMATY:ceny nawozównawozy
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO