KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Ceny gruntów i czynsz dzierżawny w I półroczu 2022 r.

Opublikowano 09.09.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Podstawową formą zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2022 r. wyniósł 13,2 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie wyniosła 41 001 zł/ha.

 

W wyliczeniach zarówno średniej wysokości czynszu, jak i średniej ceny sprzedaży gruntów wyeliminowano grunty zabudowane oraz o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także grunty nierolne. Z wyliczeń, w przypadku dzierżawy, wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców, a w przypadku sprzedaży – transakcje o ekstremalnych wartościach ceny za 1 ha. 

Czynsz dzierżawny


Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2022 r. wyniosła 13,2 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie ponad 2,6 tys. umów dzierżawy o łącznej powierzchni  ponad 27 tys. ha gruntów.

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie opolskim – 29,3 dt/ha, wielkopolskim – 22,2 dt/ha i kujawsko-pomorskim – 20,4 dt/ha, a najniższe w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i łódzkim odpowiednio: 6,4 dt/ha, 7,2  dt/ha  i 7,3 dt/ha.
W porównaniu do I półrocza 2021 roku, w I półroczu 2022 roku nastąpił spadek średniej wielkości czynszu o 1,9 dt/ha, przy wydzierżawieniu o 1615 ha większej powierzchni gruntów – 6% i zawarciu o 202 większej liczby umów – 8%.
Według stanu na koniec czerwca 2022 r. w dzierżawie pozostawało ponad 1 mln 82 tys. ha, na podstawie 68,7 tys. zawartych umów dzierżawy gruntów Zasobu WRSP. Najwięcej wydzierżawionych gruntów znajdowało się na terenie działania Oddziałów Terenowych KOWR: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Warszawie – prawie 658,2 tys. ha, co stanowi 61% wydzierżawionej ziemi z Zasobu WRSP.

Cena sprzedaży gruntów rolnych

Średnia cena uzyskana w I półroczu 2022 r. wyniosła 41 001 zł za 1 ha. Ustalono ją na podstawie zawartych w tym półroczu 2 tys. umów sprzedaży i sprzedanych  prawie 2,2 tys. ha (dla których badano ceny).

 

Średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP w I półroczu 2022 r. w zł/ha

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR


Najwyższe średnie ceny w I półroczu 2022 r. osiągnięto w województwach: pomorskim – 62,1 tys. zł/ha, dolnośląskim – 59,8 tys. zł/ha i małopolskim – 54,4 tys. zł/ha, a najniższe uzyskano w woj. lubelskim – 17,1 zł/ha i świętokrzyskim – 30,9 zł/ha.


Analizując średnie ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych, to najwyższe uzyskano w grupie obszarowej do 2 ha – 51,3 tys. zł za 1 ha (prawie 2 tys. umów sprzedaży),  a następnie w grupie obszarowej od 2–10 ha – 36,7 tys. zł za 1 ha (34 umowy sprzedaży).
W I półroczu br. sprzedano niemal 2,2 tys. ha, tj. o 3% więcej niż w  analogicznym okresie 2021 roku. Najwięcej gruntów sprzedano w grupie obszarowej do 2 ha – prawie 1 tys. ha (45% wszystkich sprzedanych gruntów).


Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wyniosła 1,1 ha, w tym najwyższa wystąpiła w województwie wielkopolskim – 4,2 ha. 


W 2022 r. zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP na poziomie 4554 ha. W pierwszym półroczu 2022 r. wyniosła ona prawie 2,2 tys. ha – co stanowi 48% planowanej sprzedaży rocznej. 

POWIĄZANE TEMATY:ceny gruntów rolnych
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO