KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Te środki ochrony roślin znikają z rynku we wrześniu 2022 r.

Opublikowano 13.09.2022 r.
Liczba wycofywanych pestycydów z roku na rok nie maleje. Jest to efekt unijnej strategii Od pola do stołu. Decyzje o zaprzestaniu używania kolejnych substancji czynnych coraz częściej dotyczą rozwiązań, dla których nie ma dobrych alternatyw. Plan wycofania pestycydów jest realizowany. 

wycofane środki ochrony roślin

Wycofane ŚOR

Często są to preparaty bardzo skuteczne i umożliwiające rotację środków ochrony roślin, zapobiegającą tworzeniu odporności. Wielu z nich, spośród wycofywanych w tym roku, nie ma już w obrocie. Jeśli komuś pozostały jakieś zapasy w gospodarstwie, to bez naruszenia prawa powinien je zastosować lub zutylizować w tym sezonie wegetacyjnym. Musi to zrobić do wyznaczonych rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej granicznych dat. Wprowadzone do obrotu ś.o.r. zawierające indoksakarb można zastosować tylko do 19 września 2022 r.

Oto ich lista:

  • insektycydy: Explicit 150 EC, Indoxa 30 WG, Intensa, Sindoxa.

Były one przeznaczone do zwalczania szkodników, takich jak:
‒ omacnica prosowianka w kukurydzy
‒ słodyszek rzepakowy oraz chowacz czterozębny w rzepaku ozimym
‒ bielinek rzepnik i kapustnik, tantniś krzyżowiaczek w kapuście głowiastej białej
‒ owocówka jabłkóweczka oraz zwójki liściowe w jabłoni.
Po zniknięciu z rynku indoksakarbu znacznie uszczupli się możliwość rotacji środków w ochronie roślin.

Co w zamian?

Trwają prace nad nowymi rozwiązaniami. Na razie jednak nie ma pewności, czy zastąpią one dotychczas używane pestycydy w takim samym stopniu.

Lista środków, którymi można zastąpić wycofywaną substancję – indoksakarb

Podobnie jest w przypadku famoksadonu, który można zastosować tylko do 16 września 2022 r. Środek grzybobójczy, który zawiera tę substancję czynną to: Tanos 50 WG. Był on przeznaczony do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu zarazy ziemniaka i alternariozy ziemniaka.

Możemy go zastąpić preparatami, takimi jak:

  • w zwalczaniu zarazy ziemniaka – Airone SC, Altima 500 SC, Ambora Duo, Axidor, Badge WG; Banjo Forte 400 SC, Banjo 500 SC, Bolero 500 SC, Carial Flex, Carial Star 500 SC, Controlla 450
  • w zwalczaniu alternariozy ziemniaka – Banjo Forte 400 SC, Banjo 500 SC, Bolero 500 SC, Carial Star 500 SC, AzoGuard, Azoksysytrobi 250 SC, Azoscan 250 SC, Aztek 250 SC, Azyl 250 SC.

Tylko do do 30 września 2022 r. można stosować również środki zawierające difenokonazol. Należą do nich: Agria Difenokonazol 250 EC, Difenokonazol 250 EC, Skower 250 EC i Sokker 250 EC. Stosowane były one w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi.

Oferta pestycydów gwałtownie się kurczy, a każdy rok przynosi kolejne ograniczenia. Niesie to skutki zarówno dla środowiska, jak i dla rolników i konsumentów.

Negatywne konsekwencje używania chemicznych środków ochrony roślin są niezaprzeczalne. Ich pozostałości mogą być obecne długo po wycofaniu z użycia. Zanieczyszczają one grunty i wody oraz zagrażają ich jakości, ograniczają bioróżnorodność oraz niszczą ekosystemy. Obecność pozostałości pestycydów w żywności zagraża również zdrowiu konsumentów.

 
Agnieszka Laszczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO