KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Będą zmiany w dopłatach do materiału siewnego?

Opublikowano 20.09.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów określającym stałe, znane z góry, stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany.

dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego

W połowie sierpnia br. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zwrócił się do wicepremiera Henryka Kowalczyka z prośbą o interwencję w sprawie tegorocznych stawek dopłat do materiału siewnego oraz w sprawie ogólnych przepisów regulujących kwestię dopłat do materiału siewnego w naszym kraju.

Związek otrzymał odpowiedź w tej sprawie od Lecha Kołakowskiego, wiceministra w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Obecnie w resorcie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów określającym stałe, znane z góry, stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Rezygnujemy z corocznego określania stawek dopłat w rozporządzeniu wydawanym po zakończeniu przez ARiMR naboru wniosków o dopłaty - poinformowano w piśmie.

W projektowanym rozporządzeniu zostaną określone wyższe, niż w przypadku materiału konwencjonalnego, stawki dopłat do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, wytworzonym zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego (tzw. ekologicznym materiałem siewnym). Wysokość stawek zostanie określona na poziomie wyznaczonym przez dostępny dla Polski limit pomocy de minimis w rolnictwie oraz wielkość środków budżetowych. Przy określaniu wysokości stawek będzie brane pod uwagę kryterium dostępności dopłat dla wszystkich wnioskodawców oraz dostępność środków w ramach pomocy de minimis na wszystkie finansowane w ramach tych środków mechanizmy, takie jak np. dopłaty do wapnowania gruntów rolnych i tzw. pomoc klęskowa.

Po opracowaniu projekt rozporządzenia zostanie skierowany do konsultacji społecznych, w trakcie których możliwe będzie zapoznanie się z zaproponowanymi rozwiązaniami.

Źródło: PZPRZ

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO