KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Oferta gruntów nierolnych KOWR

Opublikowano 26.09.2022 r.

 

Monitoring transakcji sprzedaży nieruchomości nierolnych prowadzony jest przez KOWR (wcześniej Agencję Nieruchomości Rolnych) od 2004 roku. W latach 2016–2020 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa sprzedawał nieruchomości nierolne na poziomie od 600 do 800 ha. A roczne kwoty ze sprzedaży terenów inwestycyjnych w tym okresie to ok. 250-400 mln zł. W 2021 r. KOWR sprzedał 1295 ha gruntów nierolnych za kwotę 667,3 mln zł. W tym celu zawarł  2158 transakcji. Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów nierolnych wyniosła 511 tys. zł.

Natomiast w I półroczu 2022 r. powierzchnia sprzedaży gruntów nierolnych wyniosła 776,7 ha – 103% planowanej sprzedaży w 2022 r. W tym celu KOWR zawarł 1050 transakcji sprzedaży na  kwotę 429,3 mln zł. Średnia cena sprzedaży 1 ha gruntów nierolnych wyniosła 552,8 tys. zł i była o 18% wyższa niż w I półroczu 2021 roku.

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Najwięcej gruntów nierolnych w I półroczu 2022 r. sprzedano w Oddziałach Terenowych w:  Gorzowie – 147 ha, Opolu – 143 ha, Wrocławiu – 102 ha, Bydgoszczy  – 84 ha i Olsztynie – 83 ha. Razem w tych oddziałach sprzedano 560 ha, co stanowi 72% sprzedanych gruntów nierolnych ogółem.


Wśród nabywców gruntów nierolnych w tym okresie przeważały osoby fizyczne, które stanowiły 83% nabywców ogółem.

 

 

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Podstawowym trybem sprzedaży nieruchomości nierolnych jest przetarg nieograniczony. Przetargi organizowane są w 17 Oddziałach Terenowych KOWR. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium i stawiły się we właściwym miejscu.

Istnieje możliwość nabycia nieruchomości inwestycyjnej od KOWR przy rozłożeniu płatności na raty. Ma to miejsce wyłącznie przy sprzedaży w kolejnym przetargu, jeżeli poprzedzający przetarg nie został rozstrzygnięty. W takim przypadku cenę sprzedaży można rozłożyć tylko na roczne raty, wysokość pierwszej wpłaty nie może być niższa niż 50%, a okres spłaty całej należności nie dłuższy niż 5 lat. Inne warunki rozłożenia ceny sprzedaży na raty, podyktowane specyfiką sprzedawanej nieruchomości, są możliwe po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego KOWR.

Atutami nieruchomości nierolnych oferowanych przez KOWR są przede wszystkim znakomita komunikacja i duża powierzchnia, na której mogą powstać inwestycje typu „greenfield”, parki technologiczne i przemysłowe, centra biznesowe, handlowe, logistyczne, składy magazynowe, nowoczesne budownictwo mieszkaniowe. Część wchodzi w skład dynamicznie rozwijających się aglomeracji i ośrodków przemysłowych, takich jak: Warszawa, Wrocław, Poznań, Katowice. Tereny inwestycyjne, bo takie przeznaczenie otrzymują najczęściej nieruchomości nierolne oferowane przez KOWR położone są 
w bezpośrednim sąsiedztwie lub w bliskiej odległości od strategicznych węzłów komunikacyjnych i transportowych – istniejących lub budowanych autostrad i lotnisk. 

Wiele terenów inwestycyjnych położonych jest w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.  Podmioty inwestujące w SSE mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach, takich jak ulgi podatkowe i zwolnienia. Umożliwia to rozwój ekonomiczny w różnych regionach kraju. Obecnie w Polsce mamy 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych, których obszar wynosi ok. 25 tys. ha. W 9 z nich KOWR posiada swoje grunty. Do najbardziej znanych można zaliczyć: Wałbrzyską SSE, SSE Mielecką i Tarnobrzeską -  zlokalizowane wzdłuż autostrady A4 oraz na niektórych odcinkach drogi szybkiego ruchu S-19, a także SSE zarządzane przez Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO