KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Bezpieczne gospodarstwo rolne wybrane po raz 19.

Opublikowano 03.10.2022 r.
W siedzibie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w XIX edycji konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. 

bezpieczne gospodarstwo rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W wydarzeniu uczestniczył wicepremier Henryk Kowalczyk, któremu towarzyszyli wiceministrowie: Anna Gembicka i Ryszard Bartosik oraz szef gabinetu politycznego Przemysław Bednarski.

Znaczenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

– Konkurs ten ma przede wszystkim pokazywać jak wielkie jest znaczenie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym – zaznaczył wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę na zmniejszanie się z roku, na rok ilość wypadków w gospodarstwach rolnych.

– Dziś liczba wypadków jest o ok. 80 proc.  mniejsza niż przed laty. Jednak  one w dalszym ciągu się zdarzają. Czasami nawet giną w nich ludzie. Dlatego tak ważne jest propagowanie  bezpiecznych zachowań i przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy – podkreślił wicepremier Kowalczyk i przypomniał, że praca w gospodarstwie rolnym to praca w polu, praca ze zwierzętami, praca z użyciem maszyn i urządzeń, a osoby, które ją wykonują w szczególny sposób narażone są na wypadki.

Szef resortu rolnictwa zwrócił przy tym uwagę, że prowadzenie gospodarstwa rolnego czasami wymaga pośpiechu. Podkreślił, że niekiedy prace odbywają się w nocy lub w trudnych warunkach atmosferycznych, a wówczas łatwo jest o nieuwagę, nieostrożność.

– W takich sytuacjach czujność bywa uśpiona i dlatego tak bardzo ważna jest ciągła świadomość, że powinniśmy wykazywać szczególną ostrożność, zachowywać się odpowiedzialnie i bezpiecznie – stwierdził wicepremier.

Najczęstszymi przyczynami wypadków w rolnictwie wskazanymi przez KRUS są upadki, pochwycenie lub uderzenie przez części ruchome maszyn, a także przygniecenie i pogryzienie przez zwierzęta.

Szef resortu rolnictwa wyraził uznanie dla licznego grona rolników, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu oraz dla KRUS, który organizuje ten konkurs od wielu lat.

– Liczba gospodarstw zgłoszonych w tym roku do konkursu świadczy o tym, że rośnie świadomość potrzeby zapewniania bezpieczeństwa pracy na wszystkich etapach produkcji w gospodarstwie – podkreślił wicepremier Kowalczyk.
Nagrody

Podczas dzisiejszej uroczystości nagrody otrzymało 16 laureatów wojewódzkich. Jak co roku główną nagrodą był ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezes KRUS. Otrzymali go Grażyna i Paweł Leńscy, właściciele gospodarstwa uznanego w 2022 r. za najlepsze w kraju pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy.
Historia konkursu

Konkurs organizowany jest od 2003 roku. W dotychczasowych osiemnastu edycjach udział wzięło ponad 21 tysięcy gospodarstw indywidualnych.

W tegorocznej edycji komisje konkursowe oceniały  994 gospodarstwa, które same zgłosiły się do konkursu. Przy ocenie brane są pod uwagę m.in. takie elementy jak: organizacja obejścia, podwórza oraz produkcji rolniczej, stan techniczny budynków i urządzeń, wyposażenie w środki ochrony osobistej, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, dbałość o estetykę, sposób przechowywania i zabezpieczenia z substancjami niebezpiecznymi.

Źródło: KRUS
 

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO