KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Nowoczesne technologie w rolnictwie

Opublikowano 05.10.2022 r.
Na przestrzeni najbliższych lat rolnictwo w Polsce czeka wiele zmian. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) pracuje nad dwoma projektami, które w znacznym stopniu ułatwią pracę rolników oraz producentów rolnych. Jednym z nich jest projekt o nazwie S2MUR, czyli System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych, drugi zaś to Paszportyzacja Polskiej Żywności.  

 

Obydwa projekty są projektami strategicznymi w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Oznacza to, że są nie tylko bardzo ważne dla rozwoju polskiej wsi, ale również wynikają ze statutowych zadań KOWR. Są to m.in. wspieranie i prowadzenie działań innowacyjnych w obszarze rolnictwa, przemysłu spożywczego oraz obszarów wiejskich. 

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych to projekt, którego głównym zadaniem jest wsparcie rolników oraz producentów rolnych w podejmowaniu decyzji o uprawie ziemi. Ma on dostarczać pełną wiedzę o stanie upraw rolnych. Informacje będą przydatne nie tylko w codzienności, ale również w czasie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych takich jak susze, powodzie czy silne mrozy i śnieżyce. Poza tym system będzie generował raporty szacowania  strat, z uwzględnieniem oceny o plonie rzeczywistym oraz plonie potencjalnym. To wszystko będzie możliwe dzięki zastosowaniu technologii informatycznych: sztucznej inteligencji, data science oraz opcjonalnie Internetu rzeczy (IoT). 

Celem S2MUR jest zaprojektowanie, następnie budowa, a finalnie rozwój systemu informatycznego, który będzie monitorował uprawy rolne na terenie całego kraju. System będzie wykorzystywał synergię danych: satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych. Dzięki użyciu technik obliczeniowych, będzie można uzyskać o wiele dokładniejsze dane niż w klasycznej metodzie szacowania szkód. Aktualnie zakończyły się wstępne konsultacje rynkowe, a wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie systemu S2MUR.

Drugim strategicznym projektem, nad którym obecnie pracuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to Paszportyzacja Polskiej Żywności. Polega on na monitorowaniu głównych etapów łańcucha dostaw. Mówiąc prościej, chodzi o to, aby konsument (ale nie tylko) wiedział, skąd pochodzi konkretny produkt rolno-spożywczy. Dzięki temu projektowi możliwe będzie zidentyfikowanie żywności, a dokładnie jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana.  

Jako przykład może posłużyć tu ziemniak. W paszporcie będą zawarte informacje dotyczące jego produkcji: sadzenia, uprawy, zbioru, magazynowania, transportu, konfekcjonowania, oceny jakości handlowej. Poza historią produkcji tego warzywa, będzie również adnotacja dotycząca zastosowanej agrotechniki: nawadniania, nawozów, środków ochrony roślin, wyników kontroli zdrowotności oraz przedplonu. Odbiorca produktu będzie miał możliwość zweryfikowania całego procesu produkcji. 

To wszystko będzie możliwe, dzięki budowie systemu IT dla różnych produktów żywnościowych. Pilotaż realizuje Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest koordynatorem działań, wsparcie świadczy Centrum GovTech Polska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nadzór nad całością projektu sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt zakłada 2 fazy realizacji. Pierwszą z nich jest przeprowadzenie pilotażu na rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Potrwa on do marca 2023 roku. Jego celem jest sprawdzenie w praktyce możliwości zbudowania jednego, kompatybilnego systemu IT dla różnych produktów żywnościowych. W realizację pilotażu są zaangażowane organizacje branżowe z rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Z ich inicjatywy do projektu włączono producentów rolnych, zakłady przetwórcze (rzeźnie, zakłady rozbioru, ubojowe, porcjowania i pakowania), firmy transportowe i magazynujące. Są to podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami łańcucha dostaw żywności. Drugą fazą jest wdrożenie docelowego systemu IT, który w zależności od zasadności i możliwości, będzie rozbudowany o kolejne rynki agro (np. rynek jaj, drobiu, innych warzyw i owoców). Jeśli pilotaż przyniesie oczekiwane rezultaty, takie jak zapewnienie logicznych i niepodważalnych informacji od producentów, przetwórców, firm transportowych i magazynowych, planowane są prace zmierzające do wdrożenia systemu docelowego monitorowania produkcji żywności w Polsce. 

Paszportyzacja Polskiej Żywności może poszczycić się innowacyjnością na skalę nie tylko europejską, ale również światową. Póki co, na świecie nie zbudowano publicznego narzędzia informatycznego, które w swoich założeniach obejmowałoby tak szeroki zakres informacji o produkcie żywnościowym. Jednak to, co najważniejsze, to fakt korzyści płynących z tego systemu dla polskich producentów żywności. Dzięki „paszportom” będą oni mogli zoptymalizować swoją produkcję, uzyskiwać wyższe ceny, zwiększyć opłacalność swojej produkcji i przekształcić ją w kierunku produkcji zrównoważonej. 

Jednym z celów wdrożenia projektu jest zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora rolno-spożywczego. Paszportyzacja wpłynie pozytywnie na eksport, poprzez zwiększenie wolumenu, a to zaś przyczyni się do umocnienia polskiej marki żywności na świecie. 

źródło: KOWR

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO