KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Ile Kół Gospodyń ubiega się o pomoc finansową z ARiMR?

Opublikowano 10.10.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W tym roku koła gospodyń wiejskich miały czas do 30 września na złożenie w ARiMR wniosków o przyznanie pomocy na działalność statutową. Dokumenty wpłynęły od blisko 11,4 tys. KGW, a wynikająca z nich kwota wsparcia to 62,75 mln zł.

Pomoc finansowa dla KGW

Pomoc finansowa dla KGW

ARiMR weryfikuje złożone wnioski i na bieżąco realizuje wypłaty. Na razie pieniądze w wysokości 58,56 mln zł trafiły do 10,62 tys. kół gospodyń wiejskich.

Już po raz piąty koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na działalność statutową. Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r. Z wprowadzonych dotychczas do komputerowego systemu informacji wynika, że blisko 11,4 tys. KGW ubiegało się o rekordową kwotę wsparcia – 62,75 mln zł. Pula środków na ten cel wynosiła, jak przed rokiem, 70 mln zł. Agencja na bieżąco sprawdza otrzymane wnioski, wydaje decyzje o przyznaniu wsparcia i wypłaca pieniądze. Dotychczas 10,62 tys. kół gospodyń wiejskich otrzymało 58,56 mln zł.

Wysokość dofinansowania zależy od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych. Stawki względem poprzedniego roku nie uległy zmianie, ale w zainteresowaniu tym wsparciem obserwuje się stałą tendencję wzrostową. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. Przyznane środki KGW muszą wykorzystać do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania – do 31 stycznia 2023 r.

Źródło: ARiMR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO