KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Żyzna gleba - szansa na lepsze plony

Opublikowano 02.02.2024 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Podstawowym czynnikiem, który decyduje o wielkości plonów jest żyzność gleby. Chcąc poznać stan jej zasobności w podstawowe pierwiastki plonotwórcze, należy wykonać badania w specjalistycznym laboratorium lub w Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

żyzna gleba

Żyzna gleba

Odpowiednia diagnoza, która pozwoli nam na podjęcie skutecznych zabiegów agrotechnicznych, jest możliwa na podstawie prawidłowo pobranych próbek gleby. Możemy je pozyskać bezpośrednio po zbiorach plonów lub też wiosną przed zasiewami. Przeprowadzanie takich badań powinno stanowić podstawową czynność w każdym gospodarstwie, niezależnie od rodzaju produkcji oraz jego wielkości. Na początek skupmy się na podstawowym badaniu gleby, sprawdzającym jej pH oraz poziom zawartości kluczowych składników pokarmowych, takich jak fosfor, potas i magnez.

Stacje chemiczno-rolnicze zalecają wykonywanie tego typu badań przynajmniej raz na cztery lata. Należy pamiętać o metodyce pobierania prób gleby do analizy, gdyż nieodpowiednie i niestaranne działanie może zafałszować wyniki. Nie uzyskamy wówczas pożądanego efektu.

Pobieranie próbek gleby

Pobranie próbek gleby możemy zlecić odpowiednim specjalistom, co wymaga dłuższego czasu oczekiwania, ale jesteśmy w stanie wykonać je również samodzielnie. W tym celu musimy postępować według pewnych zasad:
1) Przygotowujemy pojemnik na badane próbki, które należy później spakować w torebki foliowe /woreczki strunowe/ lub pobrane wcześniej w OSChR specjalne tekturowe pudełka. Próbka nie może ważyć mniej niż 0,5 kg.

2) Sporządzamy szkic pól gospodarstwa z naniesionymi punktami poboru próbek pierwotnych, wyznaczonymi losowo, obejmującymi obszar pól o powierzchni do 4 ha o jednakowym przedplonie, nawożeniu lub uprawie. Wykonujemy od 15 do 25 nakłuć. Tak pobieramy próbkę ogólną. Glebę pobiera się najlepiej po przekątnych pola z warstwy 0-20 cm gruntów ornych, w przypadku łąki i pastwiska to podłoże obejmujące 5-20 cm.

3) Pobrane wilgotne próbki dostarczamy do laboratorium w tym samym dniu. Jeśli dostawa z różnych przyczyn jest opóźniona, możemy je przechować w lodówce.

4) W uprawach sadowniczych próbę pobiera się z dwóch poziomów – z warstwy 0-20 cm i dodatkowo z 21-40 cm (są to oddzielne próbki).

Możemy wykorzystać różne sposoby pobierania próbek gleby. Najprostszym, służącym do tego narzędziem jest szpadel. Kopiemy nim dołek na głębokość 20 cm i z profilu kroimy plaster gleby, umieszczając go w naczyniu z napisem „warstwa orna”, następnie pogłębiamy dołek do 40 cm i z profilu 20-40 cm kroimy kolejny plaster gleby, umieszczając go w naczyniu z napisem „warstwa podorna”. Drugą metodą jest wykorzystanie laski Egnera. Zbudowana jest ona z zaostrzonej na jednym końcu, przeciętej wzdłuż rurki o średnicy ½ cala. Wbijamy laskę w glebę aż po widoczny, wystający element, obracamy nią i wyciągamy glebę znajdującą się w rowku laski.

Następnie wykopujemy dołek szpadlem na głębokość 40 cm, oczyszczamy z osypanej ziemi i wbijamy ponownie laskę, postępując jak wyżej. Próbki możemy pobierać również laską żłobakową lub laską spiralną czy Edelmana. W przypadku gleby zwięzłej lub zamarzniętej możemy wykorzystać świdry glebowe, czyli tzw. wiertnice.

Pobrane próbki przed zawiezieniem do laboratorium należy odpowiednio oznaczyć. Na torebce umieszcza się naklejkę z czytelnie wypisanymi danymi, zawierającymi: imię i nazwisko, oznaczenie warstwy, z której pobrano próbki, nazwę miejsca, z którego je pobrano oraz datę pozyskania. Naklejkę z opisem umieszczamy na zewnętrznej ściance torebki.

Nie należy jej wkładać do torebki z glebą. Trzeba także pamiętać, że nie wolno pobierać próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów naturalnych, mineralnych oraz podczas suszy lub przy nadmiernej wilgotności gleby.

Trzeba nadmienić, że nakłady finansowe poniesione na badania gleby będą niewspółmiernie niskie w stosunku do korzyści, jakie możemy zyskać. Informacje o zawartości składników pokarmowych znajdujących się w glebie pozwolą na wzrost efektywności naszych upraw, podniesienie plonowania, jak również sprawią, że przy obecnych cenach obniżymy koszty związane z nawożeniem.

 
Urszula Styczyńska-Kowalska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO