KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

ASF - dekalog bioasekuracji

Opublikowano 14.10.2022 r.
Afrykański pomór świń został stwierdzony w Polsce po raz pierwszy w historii w lutym 2014 r. W miarę upływu czasu choroba rozprzestrzeniła się praktycznie na cały kraj. Polska stała się „liderem” pod względem wykrytych zachorowań na ASF.

asf bioasekuracja

Według danych Inspekcji Weterynaryjnej, tylko od czerwca do końca lipca bieżącego roku zostało wykrytych aż 13 ognisk tej choroby. Najwięcej z nich pochodzi z województwa wielkopolskiego (7 ognisk). Poza tym przypadki zakażeń pojawiły się również w województwach dolnośląskim (2 ogniska), zachodniopomorskim (2 ogniska), lubuskim (1 ognisko) i warmińsko-mazurskim (1 ognisko).

W związku z wystąpieniem ASF na terytorium naszego kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami, które oznaczono trzema kolorami:

  • obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony)
  • obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy)
  • obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski).

Wystąpienie i rozprzestrzenianie się wirusa postawiło przed hodowcami trzody chlewnej nie lada wyzwania. Za ochronę stada przed chorobą odpowiada przede wszystkim właściciel i to do niego należy podjęcie działań, które zabezpieczą gospodarstwo. Konieczne jest więc przestrzeganie podstawowych zasad bioasekuracji. Należą do nich:
1) Zabezpieczenie gospodarstwa ogrodzeniem, obejmującym budynki inwentarskie, magazyny pasz i ściółki, o wysokości minimum 1,5 m, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem, które mają ustrzec przed przedostaniem się dzikich zwierząt na teren fermy oraz zamontowanie
w oknach siatek chroniących przed ptakami. Zabezpieczenie budynków, w których utrzymywana jest trzoda chlewna, przed dostępem zwierząt
domowych, takich jak psy czy koty.

2) Zamknięcie bram wjazdowych i drzwi oraz umieszczenie na nich tabliczek „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” i przestrzeganie, aby do strefy czystej nie weszły nieupoważnione osoby ani nie wjechały pojazdy, które nie dotyczą obsługi trzody chlewnej. Obowiązkowe jest prowadzenie rejestru osób wchodzących do pomieszczeń ze zwierzętami, jak i wychodzących z nich (np. lekarz weterynarii)
oraz ewidencji wjazdów i wyjazdów z siedziby (np. transport zwierząt i paszy).
3) Wyłożenie mat dezynfekcyjnych lub wybudowanie niecki dezynfekcyjnej, przy bramach wjazdowych i wyjazdowych oraz przed wejściami i wyjściami z pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Maty odpowiedniej wielkości powinny być na bieżąco uzupełniane środkiem dezynfekcyjnym.
4) Wytyczenie strefy brudnej i czystej, która obejmuje budynki ze zwierzętami, magazyny pasz i ściółki oraz pomieszczenia ze sprzętem do obsługi zwierząt.
5) Wytyczenie pomieszczenia lub miejsca, gdzie można umyć i zdezynfekować ręce (mile widziany prysznic) oraz przebrać się w odzież i obuwie
ochronne.
6) Wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni. Prowadzenie odpowiedniej ewidencji z tym związanej i umieszczenie pułapek
przed każdym wejściem do budynku – zarówno ze zwierzętami, jak i paszami czy ściółką. Prowadzenie zabiegów dezynsekcyjnych w okresie największego nasilenia występowania owadów, czyli od kwietnia do listopada.
7) Utrzymywanie świń w pomieszczeniach zamkniętych. Jeśli w gospodarstwie przebywają inne zwierzęta gospodarskie, np. krowy, należy
zadbać o całkowite odizolowanie ich od trzody chlewnej i umieszczenie w budynkach z osobnym wejściem.
8) Zapewnienie, w przypadku pracowników, że nie mają kontaktu ze świniami poza gospodarstwem, w którym pracują, jak również stosowanie sprzętów i narzędzi przeznaczonych tylko i wyłącznie dla danej siedziby stada. W przypadku wykorzystywania sprzętu specjalistycznego, dokładne zdezynfekowanie go przed pracą i po niej. Egzekwowanie zakazu pracy dla osób, które w okresie 72 godzin przed wejściem do świniarni uczestniczyły w polowaniu, odłowie lub miały jakikolwiek kontakt z dzikami lub padłymi zwierzętami. Ważne jest również przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren gospodarstwa zwłok dzików, tusz dzików i jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego, które wcześniej mogły zostać skażone wirusem.
9) Przestrzeganie zakazu skarmiania świń odpadkami gastronomicznymi, jak również niewykorzystywanie zielonki, ziarna oraz ściółki, po-
chodzących ze stref objętych ograniczeniami i obszarów zagrożonych, chyba że poddano je obróbce w celu unieszkodliwienia wirusa ASF.
Dopuszczenie ich do użytku, jeśli nie miały kontaktu z dzikimi zwierzętami przez min. 30 dni przed podaniem ich świniom (w przypadku zielonki i ziarna) lub przez 90 dni (w przypadku ściółki)
10) Prowadzenie i bieżące aktualizowanie spisu świń z podziałem na poszczególne grupy technologiczne, a oprócz tego zaopatrywanie trzody
wprowadzanej do gospodarstwa w świadectwa zdrowia, rejestrowanie świń w bazie ARiMR i terminowe zgłaszanie zmiany stanu zwierząt.

Ważnym jest też przetrzymywanie dokumentacji weterynaryjnej.

Należy pamiętać, że mamy do czynienia z podstępnym wirusem, który mimo to, że nie zagraża ludziom ani innym zwierzętom, to dla świń jest śmiertelnie niebezpieczny. Objawy mogą być takie same jak w przypadku innych chorób, a więc niepokoić mogą: gorączka, wybroczyny, apatia oraz nagłe padnięcia. Każdy hodowca trzody chlewnej, aby chronić swoje stado, powinien stosować się do wymogów związanych z bioasekuracją.

Rolnicy utrzymujący świnie mogą liczyć na pomoc. ARiMR okresowo prowadzi nabór wniosków na refundację kosztów związanych z dostosowaniem gospodarstwa do wymogów bioasekuracyjnych. Hodowcy świń mogą ubiegać się między innymi o częściowy zwrot kosztów poniesionych na zakup mat odkażających, sprzętu do wykonywania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych, odzieży i obuwia ochronnego. Poza tym można odzyskać część pieniędzy, wydanych na zabezpieczenie budynków, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem innych zwierząt, jak również wydatków przeznaczonych na przebudowę bądź remont w celu utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach.

 
Ewelina Berlińska
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO