KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Masz opony na pryzmie kiszonkowej? Grozi Ci wysoka kara!

Opublikowano 19.10.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Obciążanie pryzm kiszonkowych starymi oponami to sposób praktykowany przez wielu rolników. Okazuje się jednak, że gospodarze nieświadomie popełniają wykroczenie, za które mogą zapłacić wysoką karę administracyjną.

opony na pryzmie kara

Opony na pryzmie

Niezwykle popularne obciążanie pryzm kiszonkowych starymi oponami od pewnego czasu niesie za sobą ryzyko kary finansowej, jeżeli rolnik nie posiada odpowiedniego zezwolenia - zauważa Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. W tej sprawie Prezydent PFHBiPM – Leszek Hądzlik, wystosował pismo do Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Wykorzystanie zużytych opon bez wymaganego zezwolenia na przetwarzanie odpadów rodzi konsekwencje prawne dla rolnika. Zgodnie z art. 194 ust. 4, ustawy o odpadach, za przetwarzanie odpadów bez wymaganego zezwolenia, wymierza się administracyjną karę pieniężną, nie mniejszą niż 1000 zł i nie większą niż 1 000 000 zł. Karę wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce umiejscowienia pryzmy dociążonej oponami.

Jak podkreśla PFHBiPM, proces uzyskania zezwolenia na wykorzystanie starych opon jest długotrwały, gdyż rolnicy muszą czekać od kilku tygodni do niekiedy nawet kilku miesięcy. Powoduje to wstrzymanie prac przy odpowiednim przygotowaniu pryzm kiszonkowych i niesie ryzyko nieodpowiedniego lub niewystarczającego przygotowania bazy paszowej dla utrzymywanych zwierząt. 

Dlatego pozwalamy sobie zwrócić się do Pana Ministra z prośbą o pomoc i interwencję w tej sprawie, która dotyczy bardzo dużej liczby rolników w Polsce i naszym zdaniem, korzystanie ze zużytych opon w tym konkretnym przypadku, czyli użytkowaniu ich jako obciążenia pryzm kiszonkowych powinno podlegać zwolnieniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów - czytamy w piśmie PFHBiPM.

 

Źródło: PFHBiPM

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO