KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • województwo łódzkie
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Co zrobić w przypadku znalezienia padłego dzika?

Opublikowano 22.10.2022 r.
Występowanie Afrykańskiego Pomoru Świń wśród dzików stanowi bardzo duże zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF przez długi czas może utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, w związku z tym powinny one jak najszybciej być usunięte ze środowiska. 

zgłoszenie padłego dzika

Zgłoszenie padłego dzika

Usuwanie martwych dzików ze środowiska, które potencjalnie mogą być zarażone ASF, jest działaniem zmierzającym do eliminacji wirusa. Przestrzeganie zasad postępowania zmniejsza ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się choroby, a co najważniejsze, minimalizuje możliwość wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których prowadzona jest produkcja trzody chlewnej.

Przez stwierdzenie „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki świeże lub w dowolnym stadium rozkładu (w tym dziki zabite w wypadkach komunikacyjnych). Po znalezieniu padłego dzika należy:

 • oznakować miejsce znalezienia zwłok zwierzęcia, aby ułatwić ich odnalezienie przez właściwe służby, np. za pomocą taśmy rozpiętej na pniach drzew na wysokości ok. 1,5 m lub za pomocą tyczki/patyka z chorągiewką w celu łatwiejszej identyfikacji miejsca znalezienia padłego zwierzęcia
 • nie dotykać zwłok dzika nie przenosić tych zwłok w inne miejsce
 • powiadomić o znalezieniu martwego dzika najbliższego powiatowego lekarza weterynarii albo zgłosić to w najbliższej lecznicy weterynaryjnej, lub siedzibie straży miejskiej czy też miejscowego koła łowieckiego.

Przy zgłoszeniu znalezienia padłego dzika należy podać:

 • charakterystyczny punkt orientacyjny danego miejsca
 • personalia osoby zgłaszającej, w tym numer telefonu
 • liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu
 • stan ciał padłych zwierząt.

Należy pamiętać, że osoba, która miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF:

 • po powrocie do domu musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF,
 • w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania
 • jeśli znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie powinna wykonywać czynności związanych z obsługą tych zwierząt.

W związku z zagrożeniem ASF należy pamiętać, że w lesie:

 • nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych
 • trzeba powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym unikać używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas)
 • nie należy spuszczać psów ze smyczy.
 
Aneta Kwestarz
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO