KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Na jakie sumy będzie można ubezpieczyć uprawy i zwierzęta?

Opublikowano 29.10.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Co roku o tej porze czekamy na informacje dotyczące maksymalnych sum ubezpieczenia upraw i zwierząt w następnym roku. Na stronach rządowych właśnie pojawił się projekt rozporządzenia regulującego tą sprawą.

ubezpieczenie upraw i zwierząt

W projekcie zaproponowano, aby np. sztukę bydła czy konia można było ubezpieczyć na kwotę ponad 14 tysięcy złotych, z hektar zbóż -  26 300 zł. Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

Zaproponowane maksymalne sumy wynoszą:

Ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych:

 • 26 300 zł – dla zbóż,
 • 13 600 zł – dla kukurydzy,
 • 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 • 48 000 zł – dla chmielu,
 • 39 700 zł – dla tytoniu,
 • 188 200 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 • 79 600 zł – dla truskawek,
 • 39 100 zł – dla ziemniaków,
 • 12 200 zł – dla buraków cukrowych,
 • 16 500 zł – dla roślin strączkowych;

Ubezpieczenie 1 sztuki zwierzęcia:

 • 14 200 zł – dla bydła,
 • 14 400 zł – dla koni,
 • 1 100 zł – dla owiec,
 • 700 zł – dla kóz,
 • 1 800 zł – dla świń,
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł – dla kaczek,
 • 250 zł – dla gęsi,
 • 210 zł – dla indyków,
 • 1 100 zł – dla strusi.

Przepisy prawne zobowiązują ministra  rolnictwa do określania corocznie, w terminie do dnia 30 listopada, w drodze rozporządzenia, maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.


Jak podano w uzasadnieniu, dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.


W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO