KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Jesienne zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej

Opublikowano 02.11.2022 r.
Program ochrony zbóż ozimych przed zachwaszczeniem zakłada szeroki zakres stosowania herbicydów, od siewu aż do fazy liścia flagowego. Jednak największą skutecznością odznaczają się zabiegi wykonywane jesienią. 

zwalczanie chwastów w pszenicy ozimej

ZALETY OCHRONY JESIENNEJ PSZENICY OZIMEJ 

Największą zaletą ochrony plantacji w tym terminie jest szybkie wyeliminowanie chwastów. Stwarzamy w ten sposób młodym roślinom optymalne warunki wzrostu i rozwoju, ponieważ nie muszą konkurować z chwastami o wodę, światło i składniki pokarmowe, co daje im większe szanse do lepszego przezimowania. Jeżeli zrezygnujemy z jesiennego terminu ochrony pszenicy ozimej przed chwastami, to wiosną dobrze ukorzenione chwasty ozime rozpoczną rozwój wcześniej niż rośliny uprawne. W przypadku deszczowej pogody wiosną mogą wystąpić warunki utrudniające terminowe wykonanie zabiegów ochronnych. Wtedy w celu zwalczenia chwastów konieczne będzie zastosowanie wyższych dawek z etykiety środków ochrony roślin, a ich skuteczność może być niższa.

PSZENICA OZIMA - ZABIEGI DOGLEBOWE 

Oprysk powinien być zawsze wykonany na dostatecznie wilgotną glebę. Przy doborze herbicydu ważna jest znajomość pola, aby przewidzieć przyszłemu, potencjalnemu zachwaszczeniu. Pomocne jest sporządzanie zapisów chwastów, które występowały na danym polu w poprzednich latach. Gdy dokonaliśmy wyboru herbicydu, to ustalając dawkę (gdy w zaleceniach mamy przedział od-do) niższą wartość stosujemy na gleby lekkie, a wyższą na gleby ciężkie lub próchnicze, ponieważ część substancji czynnej preparatu zostanie w nich unieruchomiona przez kompleks sorpcyjny gleby. 

Spośród herbicydów doglebowych zalecanych do ochrony pszenicy ozimej dwa (Racer 25 EC i Vernal 250) zawierające flurochloridon są zarejestrowane wyłącznie do stosowania przed wschodami roślin, natomiast pozostałe można stosować również po wschodach roślin.

PSZENICA OZIMA - ZABIEGI NALISTNE 

Stosując herbicydy w terminie powschodowym mamy nieco ułatwiony wybór środka, ponieważ wystarczy nam umiejętność rozpoznawania chwastów we wczesnych fazach rozwojowych, wtedy możemy wybrać substancje czynną, która w największym zakresie zwalczy chwasty występujące na danym polu. Na stronie https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin--zastosowanie znajduje się wykaz 
substancji czynnych i zwalczanych przez nie chwastów.

Wybierając termin przeprowadzenia zabiegu należy zwrócić uwagę na fazę rozwojową rośliny chronionej oraz na fazę rozwojową chwastów, w celu przeprowadzenia zabiegu w momencie ich największej podatność na substancje czynne zawarte w herbicydach.

W programie ochrony roślin rolniczych na rok 2022 najbardziej popularne substancje chemiczne herbicydów to diflufenikan i flufenacet stosowne pojedynczo (Tab.1) oraz w mieszankach (Tab.2). 

Diflufenikan jest substancją o działaniu kontaktowym. Po zastosowaniu pozostaje on przez dłuższy czas na powierzchni gleby wytwarzając cienką warstwę, która działa kontaktowo na wschodzące młode, aktywnie rosnące chwasty. Czas ochrony po zastosowaniu herbicydu wynosi ok. 8 tygodni.

Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez korzenie i liścienie kiełkujących chwastów.

Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środki we wczesnych fazach rozwojowych chwastów. W celu zapobiegania uodpornieniu się chwastów na herbicydy, zabiegi należy wykonywać przemiennie preparatami zawierającymi różne substancje czynne, o różnych mechanizmach działania. 

W celu skutecznego zwalczania chwastów dobrze jest zastosować preparat zawierający mieszaninę substancji aktywnych. W programie ochrony roślin są również zalecenia do stosowania mieszanin herbicydów, które zostały przetestowane do ich łącznego stosowania. Najczęściej są to mieszaniny składające się z herbicydów zawierających diflufenikan, flufenacet i herbicydy z grupy sulfonylomoczników.

Przed zabiegiem herbicydowym należy zapoznać się ze szczegółowymi zaleceniami zawartymi na etykiecie środka, która zawiera informacje o terminie stosowania, dawce i składzie preparatu. Wszystkie środki należy stosować ściśle wg instrukcji zawartych w etykietach. 

Aktualne informacje na temat zaleceń stosowania herbicydów i etykiet dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
Andrzej Kijas 
Artykuł opublikowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO